Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Hypotheek stappenplan

Stap 1: Het oriëntatie/kennis-makingsgesprek

Het is voor beide partijen belangrijk om zich goed voor te bereiden op het vrijblijvende oriëntatie/kennismakingsgesprek. Om dit gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij u in de afspraakbevestiging om een aantal documenten vooraf digitaal aan te leveren.
Denk bijvoorbeeld aan stukken zoals:

• kopie van uw huidige inkomstengegevens
• kopie van uw (toekomstige) pensioeninkomen
• Kopie geldig legitimatiebewijs
• Kopie van uw lopende hypotheek
• Kopie van de aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen
• Kopie WOZ waarde van uw woning
• Kopie van uw (meest recente) aangifte
• kopie van eventueel lopende kredieten en/of leningen
• Kopie echtscheidingsconvenant
• Etc. etc.


Stap 2: Inventarisatie omzetten in een voorstel o.b.v. uw wensen

Nadat wij uw gegevens hebben kunnen inzien en n.a.v. het kennismakingsgesprek voldoende mogelijkheden zien u van dienst te zijn bij het verstrekken van een hypotheek, verzoeken wij u akkoord te gaan met de opdrachtovereenkomst.

Hierin worden alle zaken vastgelegd die wij voor u gaan uitvoeren en de kosten die daarmee samenhangen.

Denk aan:
• Het in kaart brengen van uw huidige en toekomstige financiële situatie.
• We bespreken uw wensen en laten zien welke hypotheekvormen hierop het beste aansluiten.
• We bespreken de verschillende hypotheekvoorwaarden van de diverse geldverstrekkers.
• We berekenen uw maandbedrag en geven u inzicht in de risico's (overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen en in het geval van scheiden) met daarbij mogelijke oplossingen.
• U ontvangt het financieel plan met daarin onder andere de conclusies n.a.v. de inventarisatie en het persoonlijke gesprek alsmede ons hypotheekadvies.
• We bespreken het financieel plan en hypotheekadvies met u en als u er akkoord mee bent vragen we de hypotheekofferte bij de geldverstrekker aan.


Stap 3: De hypotheekofferte doornemen

Nadat u een keuze heeft gemaakt uit de diverse voorstellen, zorgen wij ervoor dat de hypotheekofferte z.s.m. wordt opgemaakt. Dit geldt ook voor de offerte voor de verzekeringen en de diverse aanvraagformulieren.

Bij de hypotheekofferte ontvangt u tevens van ons de hypotheekvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende offerte. Uiteraard zijn deze vooraf met u doorgenomen, zodat de offerte direct aansluit op uw wensen.

In de hypotheekofferte staan de afspraken over o.a. hypotheekvorm, hypotheekrente, hoofdsom uw maandbedrag en de rentevaste periode.

We maken met u een afspraak om de hypotheekofferte in Amsterdam persoonlijk door te spreken en toe te lichten. Als alles duidelijk is, tekent u de hypotheekofferte en de verzekeringsaanvraag. En vervolgens sturen wij de getekende offerte door naar de hypotheekverstrekker. Onze binnendienst zal de voortgang van uw hypotheek doorlopend bewaken.


Stap 4: Van geldverstrekker naar notaris

Nadat we alle gevraagde documenten uit de geaccepteerde hypotheekofferte hebben verzameld en gecontroleerd, sturen wij deze direct mee met de getekende offerte.

Taxatie
Indien de geldverstrekker om een taxatierapport vraagt, kunnen wij deze ook direct voor u regelen. Wij hebben met taxateurs een vast tarief afgesproken van € 550,00 incl. BTW en validatie.

Bankgarantie
Indien u met de verkoper afgesproken heeft een bankgarantie te laten stellen dan regelen wij deze.

Verplichte verzekeringen
Ook de aangevraagde verzekeringen (bijv. overlijdensrisicoverzekering) sturen wij door naar de verzekeraar met de vraag om deze z.s.m. in behandeling te nemen.

Ontbindende voorwaarden
Belangrijk is dat het financieringsvoorbehoud uit het koopcontract niet verloopt voordat de hypotheekverstrekker akkoord is gegaan. Ook deze datum zullen wij samen met u bewaken.

Zodra de hypotheekverstrekker alle stukken akkoord bevonden heeft, krijgt u van ons het verlossende bericht. Vervolgens kunt u met de notaris een afspraak maken voor het tekenen van de hypotheekakte.

Schadeverzekeringen
Indien gewenst kunnen wij u tevens helpen met de schadeverzekeringen zoals een opstal- en inboedelverzekering.


Stap 5: Ondertekening bij de notaris

Op verzoek van de notaris maakt de hypotheekverstrekker de gelden over naar de notaris. De notaris maakt de nota van afrekening waar alle te betalen bedragen op komen te staan en verstuurd deze naar u.

Uiteraard controleren wij deze voor u en zullen wij u deze indien nodig volledig toelichten.

Indien u een verbouwing heeft meegefinancierd zal de hypotheekverstrekker deze in de meeste gevallen in bouwdepot houden. U krijgt van de hypotheekverstrekker de uitleg en benodigde formulieren om de gelden te gebruiken volgens de geplande verbouwing.

Zodra u de eigendomsakte en hypotheekakte bij de notaris getekend heeft, bent u eigenaar van de nieuwe woning.


Stap 6: Uw hypotheekadvies in de toekomst

Voor vragen over de afgesloten producten kunt altijd bij ons terecht. Ook nadat de hypotheek is afgesloten.

Het kan zijn dat u in de toekomst uw hypotheek of andere producten wilt aanpassen. Bijvoorbeeld in het geval van verbouwing, verhuizing of andere veranderingen binnen het gezin.

Voor een nieuw financieel/hypotheekadvies brengen wij opnieuw kosten in rekening. Vooraf zullen wij hier wederom duidelijke afspraken met u over maken.

Om uw hypotheek en financiële producten doorlopend te bewaken bieden wij u tevens een onderhoudsabonnement. Met dit abonnement bespaart u tevens op de advieskosten in de toekomst.

Voor vragen over dit abonnement kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Zo kunt u ons bereiken:
Tel: (020) 61 99 000
Mail: info op bbfd punt nl

Openingstijden:
Ma 09.00 – 17.00 uur
Di 09.00 – 17.00 uur
Wo 09.00 – 17.00 uur
Do 09.00 – 17.00 uur
Vrij 09.00 – 17.00 uur
(Andere tijden op afspraak mogelijk)