Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Nationale Hypotheek Garantie per januari 2024 (NHG)

Verantwoord en Veilig lenen voor je eigen woning

(voorheen: gemeentegarantie) is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland. Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het lenen voor je eigen woning goedkoop, verantwoord en veilig. NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Daarom is de geldverstrekker bereid je tegen een lager rentetarief een lening voor de aankoop van jouw woning te verstrekken. Je krijgt een korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot 0,8%. Je zit namelijk met je hypotheek in de laagste risicoklasse van de geldverstrekker. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een goedkope lening.De NHG is niet slechts bedoelt voor kopers. Deze kan ook worden gebruikt voor het oversluiten van je lopende hypotheek. Echter, je dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Zo is Nationale Hypotheek Garantie alleen mogelijk indien je voldoet aan de inkomensnormen die zijn opgesteld in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Dan weet je zeker dat je na aftrek van de woonlasten, bij een normaal uitgavenpatroon, altijd genoeg geld over houdt voor andere belangrijke uitgaven. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie naast een voordelige ook een verantwoorde lening.

Kom je onverhoopt toch in de betalingsproblemen en moet jouw woning verkocht worden dan kan de opbrengst van je woning lager zijn dan de uitstaande hypotheek. In dat geval betaalt het WEW de restschuld aan de geldverstrekker. Het WEW heeft dan een vordering op jou ter grootte van het uitbetaalde bedrag. Dit bedrag kan geheel op jou worden verhaald. Een belangrijk voordeel is dat het WEW deze restschuld onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelden. Het WEW zal dit doen als het naar haar oordeel aannemelijk is dat je geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop en je je hebt ingespannen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie naast een goedkope en verantwoorde tevens een veilige lening.

Je financiële situatie kan plots wijzigen, waardoor je niet meer aan je betalingsverplichting kunt voldoen. Denk aan:

  • Beëindiging van jullie relatie.
  • Je raakt arbeidsongeschikt.
  • Je raakt gedwongen werkloos.
  • Het overlijden van je partner.

Met een NHG hypotheek denkt de NHG met je mee en zal een positieve bijdragen leveren aan een mogelijke oplossing.

Aankoop van de woning

NHG is mogelijk voor leningen ten behoeve van de aankoop van je woning. Voorwaarde is dat de totale lening niet meer bedraagt dan 100% van de marktwaarde van de aan te kopen woning. Alle bijkomende kosten (kosten koper), zoals notariskosten, advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten en NHG kosten dienen vanuit eigen middelen te worden voldaan.

De kostengrens voor NHG is gekoppeld aan de gemiddelde koopsom in geheel Nederland. Per 1 januari 2024 bedraagt deze € 435.000,00 (€ 405.000 in 2023). Er is slechts één uitzondering op deze maximale verstrekking. Als je voornemens bent om energiebesparende maatregelen te gaan nemen (verduurzamen) is er een mogelijkheid om maximaal 6% meer te lenen. De maximale verstrekking onder NHG wordt dan EUR 435.000,00 + 6% = EUR 461.100,00.

Verbouwing van de woning

Daarnaast is NHG mogelijk voor financieringen van kwaliteitsverbetering in het geval van achterstallig onderhoud aan de woning of bij woningverbetering in het geval van verbouwing en/of isoleren van de eigen woning.

De Nationale Hypotheek Garantie kan tegelijk met de hypothecaire lening worden aangevraagd bij de geldverstrekker. De geldverstrekker beoordeelt of je in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de garantie moet je een éénmalige premie betalen. Deze premie/borgtochtprovisie is per 1 januari 2023 gesteld op 0,60% van het hypotheekbedrag. Deze premie is eenmalig fiscaal aftrekbaar.

Oversluiten van lopende hypotheek

Het is tevens mogelijk om onder voorwaarden je lopende hypotheek zonder NHG over te sluiten naar een hypotheek mét NHG. Je dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:
- De hypotheek moet binnen de kostengrens van NHG passen.
- Er kan niet consumptief worden bijgeleend. Slechts de consumptieve kosten van een eventuele oversluitboete is mogelijk om mee te financieren.
- De waarde van de woning mag niet de kostengrens overstijgen.

Heb je in 2024 een lopende hypotheek zonder NHG van EUR 430.000,00 met een marktwaarde van meer dan 435.000,00, dan kun je je hypotheek niet oversluiten naar een hypotheek met NHG. Heb je nu (2023) een lopende hypotheek met NHG met een marktwaarde van meer dan 435.000,00, dan kun je je hypotheek wel oversluiten naar een hypotheek opnieuw met NHG.

De maximale verstrekking / kostengrens met NHG op het onderpand

De maximale verstrekking met NHG (2024) voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is € 435.000 (100% van de marktwaarde).
De maximale verstrekking met NHG (2024) voor woningen met energiebesparende voorzieningen is € 461.100 (106% van de marktwaarde). Het bedrag dat je meer mag lenen moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

Hoeveel kunt je maximaal lenen met NHG?

>> Berekenen uw maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

> Hypotheek offerte aanvragen
> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur