Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Wat is erfpacht nu eigenlijk?

Er is sprake van erfpacht als de grond waarop een woning staat in handen is van iemand anders dan de verkoper. De huiseigenaar moet betalen voor het gebruik van de grond. De koper wordt dus wel eigenaar van de gekochte woning, maar geen eigenaar van de grond. De koper betaald huur van de grond in de vorm van erfpacht. Dit wordt erfpachtcanon genoemd. De betaling kan geschieden op basis van maandelijkse of jaarlijkse betaling. De hoogte van dit bedrag is o.a. afhankelijk van de waarde van de grond en de periode dat de hoogte van de erfpachtcanon wordt vastgelegd.

Afkopen van de erfpacht

In de praktijk komt vaak voor dat erfpacht in z’n geheel wordt afgekocht gedurende een bepaalde periode. Meest voorkomende periodes zijn 49 of 99 jaar. Dit bedrag wordt doorgaans meegefinancierd in de hypotheek.

Erfpacht afkopen of niet?

Dit kan per individu verschillen. Wij brengen graag voor u in beeld wat de gevolgen van wel of niet afkopen in uw specifieke situatie financieel zou inhouden.

Eeuwigdurende erfpacht per 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 bestaat er in Amsterdam de mogelijkheid (bij zelfbouw, nieuwbouw en nieuwe kavels) een eeuwigdurende erfpacht te verkrijgen i.p.v. voortdurend. Bij een eeuwigdurend contract wordt de erfpachtlast slechts eenmalig berekend. De canon wordt daarna nooit meer herzien. Bij een voortdurend contract kan de gemeente na een periode van doorgaans 50 of 75 jaar eenzijdig nieuwe bepalingen neerleggen. En dus ook een hogere last doorberekenen.

Erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar

De erfpachtlasten zijn fiscaal aftrekbaar. Net als de hypotheekrente aftrekbaar is voor de eigen woning. De kosten voor erfpacht kunt u aftrekken in de aangifte onder "aftrekbare kosten eigen woning" onder het onderdeel "periodieke betalingen". Meer informatie over de aftrekbaarheid van erfpachtcanon is in te winnen bij de Belastingdienst.

Heeft u n.a.v. deze informatie nog vragen m.b.t. erfpacht of wenst u een oriënterend gesprek met één van onze specialisten op het gebied van hypotheken en erfpacht? Neem dan gerust contact met ons op.