Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Erfbelasting door broer of zus valt hoog uit

Erfbelasting door broer of zus valt hoog uit

Bij een erfenis moeten broers en zussen een aanzienlijke belastingheffing betalen. Hoe hoog valt het uit?

/contact.htmlDe vrijstelling voor de erfbelasting en het bedrag waar de erfgenamen over afrekenen zijn sterk afhankelijk van de verwantschap tussen de overledene en de ontvanger.

Over een erfenis betaalt de ontvanger erfbelasting. Er geldt een vrijstelling, over het meerdere betaal je 10 tot zelfs 40 procent belasting. De hoogte van het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de verwantschap met de overledene en de hoogte van het ontvangen bedrag. Ook over ontvangen materiële bezittingen betaal je erfbelasting. In dat geval wordt de waarde van de ontvangen spullen ingeschat. Voor broers en zussen geldt een lage vrijstelling en juist een hoge erfbelasting.

Voor wie gelden hoge vrijstellingen?

Voor de partner van de overledene geldt de hoogste vrijstelling, namelijk maximaal 723.526 euro (2023). Krijgt de partner een nabestaandenpensioen? Dan betaalt deze daarover geen erfbelasting. Maar de vrijstelling voor de erfbelasting wordt wel lager. De Belastingdienst trekt namelijk de waarde van de toekomstige aanspraken af van de vrijstelling. De partner houdt echter altijd een vrijstelling over van minimaal 186.915 euro.

Ook de ouders van de overledene kunnen profiteren van een hoge vrijstelling, namelijk 54.270 euro. Kinderen hebben een vrijstelling van 22.918 euro. Voor andere ontvangers geldt een veel lagere vrijstelling van 2.418 euro. Hier vallen ook broers en zussen onder. Over het meerdere rekenen ze af met de Belastingdienst.

Hoe hoog is de heffing voor broers en zussen?

Ook de hoogte van de heffing is schrikken voor broers en zussen. De heffing bedraagt namelijk 30 procent. Indien de ontvangen erfenis boven de 138.642 euro uitkomt, wordt over het meerdere 40 procent aan erfbelasting gerekend. Voor de partner en de kinderen van de overledene bedraagt de heffing maar 10 tot 20 procent, voor zover de erfenis boven de vrijstelling uit komt.

Voorbeeld

Hoeveel belasting is er verschuldigd over een erfenis van 100.000 euro die wordt ontvangen door een kind van de overledene of door de broer of zus van de overledene?

Het kind ontvangt de erfenis, hoe hoog is de belastingheffing?

100.000 – 22.918 = 77.082 euro x 10 procent = 7.708 euro

De broer of zus ontvangt de erfenis, wat is de heffing?

100.000 – 2.418 = 97.582 euro x 30 procent = 29.274 euro

Ook bij het schenken is de belastingheffing hoog

Over een schenking betalen broers en zussen ook een hoge percentage belasting. In dat geval is de vrijstelling ook maar 2.418 euro. De heffing is gelijk aan de erfbelasting. Door jaarlijks tot het schenkingsbedrag weg te geven kan de belastingheffing worden ontlopen.

Alleenstaanden zonder kinderen spekken de Belastingdienst

Na het overlijden gaan de bezittingen van alleenstaanden zonder kinderen naar de ouders en de broers en zussen van de overledene. In een testament kun je vastleggen wie wat krijgt, maar zonder een testament gaat het naar de wettelijke erfgenamen. Om deze reden is het voor een alleenstaande zonder kinderen minder interessant om de hypotheek op de eigen woning volledig af te lossen.

Heeft u advies nodig bij het inhoudelijk maken van uw testamenten? Neem dan contact op met ons kantoor en maak een afspraak met één van onze erfrechtspecialisten.