Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Privacy statement en cookies

De website www.bbfd.nl is eigendom van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening B.V. gevestigd in Lijnden. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die BBFD.nl bij de verwerking van gegevens van deze website nastreeft, over de wijze waarop u uw rechten over uw persoonsgegevens kunt uitoefenen en over het gebruik van cookies.

Inleiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De AVG geeft de consumenten bepaalde rechten, zoals het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. De burger mag zijn gegevens te allen tijde inzien en mag ook verzoeken tot onder andere correctie van zijn gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ook mag een burger aan een onderneming die zijn persoonsgegevens verwerkt, vragen om persoonsgegevens te verwijderen en om persoonsgegevens over te dragen aan een derde. Tot slot mag een burger aangeven dat er op basis van zijn activiteiten op de website van de onderneming geen geautomatiseerd profiel van hem mag worden aangemaakt (zogenaamde profiling).
Ondernemingen die persoonsgegevens bewerken en beschikbaar stellen, zoals financiële dienstverleners, moeten de consument hier daarom actief over informeren, nog voordat de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit staat in artikel 13 van de AVG.
Een veelgebruikt middel om dat te doen is door een zogenaamde privacyverklaring of privacy statement op de website van de onderneming te plaatsen. Een dergelijke verklaring geeft in het kort weer:

- Met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden vastgelegd;
- Wat er met de vastgelegde persoonsgegevens gebeurt;
- Welke rechten een consument kan uitoefenen.

Ook wordt in een dergelijke verklaring vaak aangegeven of de website gebruik maakt van cookies, en – zo ja – wat voor cookies.
Wanneer een consument gebruik maakt van uw website, betekent dit niet automatisch dat hij akkoord gaat met de inhoud van uw privacyverklaring. Hij behoudt de rechten die hem door de wetgever zijn toegekend.
Hierna vindt u een voorbeeld voor een privacyverklaring zoals die door een gemiddelde financiële dienstverlener kan worden gebruikt.

Privacyverklaring

BBFD.nl respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
- Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.;
- Het communiceren met onze relaties;
- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens worden verwerkt bij BBFD.nl?

Bij het gebruik maken van de dienstverlening van BBFD.nl, waaronder het advies en/of bemiddeling van jouw hypotheek, worden jouw gegevens verwerkt voor de communicatie, het uitwerken van de overeenkomst, de persoonsidentificatie, het opstellen van betalingen, jouw klanttevredenheid voor interne doeleinden maar ook voor marketingdoeleinden en het analyseren van jouw surfgedrag op onze website.

Jouw volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- NAWTE-gegevens
- Geboortedatum
- Nationaliteit
- BSN-nummer
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Versleuteld wachtwoord
- Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever
- Pensioengegevens, indien van toepassing
- Gegevens van partner (gelijk aan alle persoonsgegevens die hier staan vermeld)
- Eventuele BKR-registraties
- De toekomstverwachting van jouw situatie
- Het IP-adres van jouw device
- De Internetbrowser, het besturingssysteem en apparaat type
- Gegevens over het surfgedrag op de website (bezochte pagina’s, aangeklikte links, hoe je bij ons bent binnengekomen etc.)
- Gegevens die jij online hebt verstrekt om bijvoorbeeld aan te melden in de nieuwsbrief, de online rekentools, via telefoon of via de e-mail.

Bij gebruik van de website BBFD.nl, worden gegevens verwerkt voor onze klanttevredenheid, marketing, communicatie, analyse van je surfgedrag en mogelijke weving en selectie. Het gaat om de volgende gegevens:

- Jouw internetbrowser, het actieve besturingssysteem, jouw apparaat type
- Het gebruikte IP-adres
- Gegevens over jouw activiteit op onze website. (surfgedrag, aangeklikte links, etc)
- Overige persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt zoals bij het gebruiken van de online tools, bij het aanmaken van een account of inschrijven in de nieuwsbrief, etc.

Hoe lang worden de gegevens verwerkt?

Door de Wet op financieel toezicht (Wft) hebben wij als adviseur de bewaarplicht om jouw gegevens minimaal 5 jaar wettelijk te bewaren. In andere gevallen bewaren wij jouw gegevens indien nodig is om onze doelstellingen te behalen waarvoor wij in eerste instantie jouw gegevens voor hebben ontvangen.

Het gebruik van de website www.BBFD.nl

BBFD.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens BBFD.nl van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Wanneer u klant bij ons wordt, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat u klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.
Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met u op te nemen.

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

- U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

- Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

- Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

- Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

- Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

- Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

-----------------------------

Cookieverklaring

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zgn. functionele en analytische en tracking cookies.

Je cookievoorkeuren kun je te allen tijde via onderstaande button weer aanpassen.

Cookie voorkeuren wijzigen

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Zo bewaren wij bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen om het voor u makkelijker te maken. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
• de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
• het tijdstip en de duur van uw bezoek;
• foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken op onze website ook tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Hierdoor kunnen wij onze kennis en informatie verbeteren waardoor wij u beter van dienst kunnen zijn. De trackingcookies zijn niet even noodzakelijk als onze functionele cookies, maar zijn wel van enorme waarde voor ons. Hierdoor kunnen wij weten waar wij op de website, maar ook onze diensten en reclames moeten verbeteren. Indien u ervoor kiest om alleen noodzakelijke cookies aan te zetten, dan maken wij geen gebruik van tracking cookies.

Wij maken gebruik van de onderstaande services:
- Google Analytics
- Lucky Orange
- Google Tag Manager
- Google Ads

Van alle cookies is het verlooptermijn waarna we de gegevens verwijderen 12 maanden.

Wil je weten hoe deze partijen te werk gaan? Dan verwijzen we je graag door naar Google Analytics, Lucky Orange, Google Tag Manager, Google Ads.

Het weigeren van onze niet functionele cookies kan door het niet akkoord gaan met het plaatsen van deze cookies op onze website. Je krijgt een melding als je voor het eerst op onze website komt. Het weigeren van onze niet functionele cookies kan ervoor zorgen dat onze online rekentools niet optimaal kunnen functioneren.