Aftrekposten bij de koop van een huis:

Wanneer u een huis koopt, heeft dit belangrijke gevolgen voor de belasting die u jaarlijks betaalt. In veel gevallen levert het u een voordeel op doordat de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast kunt u in het jaar van aankoop bepaalde éénmalig gemaakte kosten aftrekken zoals:

Eenmalig fiscaal aftrekbaar:
- Aanvraagkosten Nationale Hypotheek Garantie;
- Afsluitkosten voor de hypotheek;
- Bereidstelling provisie;
- Bouwrente (mits betaald na tekenen van de koopovereenkomst);
- Bouwrente (mits betaald na tekenen van de koopovereenkomst);
- Eventueel canon als de grond in erfpacht is;
- Inschrijving van de hypotheek bij het kadaster;
- Kosten taxatierapport; Notariskosten voor de hypotheekakte;
- Provisie voor verlenging van de offerteduur;
- Onder bepaalde voorwaarden verhuiskosten als u verhuist voor uw werk;
- Rente en kosten voor een overbruggingsfinanciering;

Niet aftrekbaar:
- Inschrijving van de transportakte bij het Kadaster;
- Kosten voor bouwkundig onderzoek;
- Makelaarscourtage;
- Notariskosten voor de transportakte en overdrachtsbelasting;


Uw tweede huis en de belastingdienst:

De belastingdienst controleert of het tweede huis ook inderdaad uw eigendom is. Het doet er dan niet eens toe of de woning in Nederland of in het buitenland staat. Waar het om gaat, is het verschil aan te geven tussen uw eerste en uw tweede huis.

De waarde van de tweede woning telt u op in box III. De belastingdienst ziet dit namelijk als vermogen. Wanneer u uw tweede huis verhuurt, zijn de huurinkomsten onbelast.


Onderhoud en verbouwing:

In tegenstelling tot het voordeel op uw eerste huis, is rente over leningen voor onderhoud en verbouwing aan een tweede huis niet fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.


Tijdelijk twee huizen:

Volgens de belastingdienst kunt u eigenlijk maar één eigen woning hebben. Maar, wanneer u uw oude huis nog niet verkocht heeft, maar wel al in uw nieuwe huis woont, geldt er een uitzondering op de regel. Namelijk dat u uw oude woning als eigen woning mag aanmerken mits u aan de volgende voorwaarden voldoet.
- Uw oude woning is dit jaar of in één van de twee voorafgaande jaren uw eigen woning.
- Uw oude woning staat sindsdien leeg.
- Uw oude woning staat in de verkoop.


Aftrekposten bij bezit van een huis:

In Nederland zijn de fiscale regelingen omtrent het bezit van een eigen huis tamelijk gunstig. Als grootste voordeel heeft u natuurlijk de hypotheekrente als aftrekpost. Wanneer u een hypotheek afsluit, dan mag u de rentekosten van deze hypotheek van uw belastbare inkomen aftrekken. De woning moet dan wel uw hoofdverblijf zijn. In het geval van een spaar- en aflossingsvrije hypotheek lost u tijdens de looptijd niets af. Het fiscale voordeel is hier de constante hoge renteaftrek (maximale aftrek).

Als u wel aflost, vermindert uw hypotheekschuld waardoor ook de aftrekbare rente afneemt. De rente van uw hypotheek mag u maximaal 30 jaar aftrekken. En hoewel over deze aftrekpost regelmatig gediscussieerd wordt, blijft de hypotheekrente ook in het nieuwe belastingstelsel gehandhaafd. Alleen consumptief gebruik van uw hypotheek is niet meer aftrekbaar, evenals aflossingsbedragen en premies voor verzekeringen.

Geen of geringe eigenwoningschuld:

Had u in 2007 een eigen woning die uw hoofdverblijf was? En had u geen of weinig aftrekbare kosten eigen woning? Dan hebt u misschien recht op aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. U hebt recht op deze aftrek als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals (hypotheek)rente. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Door deze aftrek betaalt u per saldo geen belasting over uw eigen woning.

Voorbeeld:

Eigenwoningforfait

€ 1.200

Aftrekbare (hypotheek)rente en kosten

€ 1.000

Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning

€ 200

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

€ 200

Let op!

Als u naast het eigenwoningforfait inkomsten hebt uit tijdelijke verhuur van de eigen woning of een belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning, betaalt u wel belasting over die inkomsten.