Consumptieve bestedingen

U kunt uw huidige hypotheek verhogen met als doel deze gelden te gebruiken voor de aanschaf van consumptieve goederen.

Onder consumptieve goederen c.q. bestedingen wordt verstaan o.a.:
- Aankoop van een auto;
- Aankoop van een caravan;
- Aankoop van een boot (waar geen hypothecaire inschrijving op kan plaatsvinden)
- Een verre reis;
- Studiekosten van de kinderen;
- Aankoop van meubilair; En zo zijn er nog talloze consumptieve goederen/bestedingen te noemen.

Let op!
Indien u een deel van uw hypotheekgelden hiervoor gaat gebruiken kunt u over dat gedeelte van de hypotheek niet de hypotheekrente aftrekken. Immers, u kunt alleen rente aftrekken over dat gedeelte van de hypotheek welke betrekking heeft op de aanschaf van de woning zelf of indien deze gelden bestemd zijn voor verbouwing of verbetering van uw woning.

Ondanks het feit dat het consumptieve rentedeel niet aftrekbaar is, is het vaak wel verstandig om het hypothecair te financieren. De rente die u betaald op de hypotheek is stukken lager dan de rente die betaald dient te worden voor een persoonlijke lening, doorlopend krediet, of rentekrediet. Wel moet er op gelet worden dat het bedrag van de consumptieve besteding een bepaald bedrag moet overschrijden om zijn aantrekkelijkheid en voordeel te behouden. Immers, de kosten die een hypotheek met zich mee brengt (notariskosten, taxatiekosten, afsluitkosten) moeten wel in de financieringsbehoefte worden meegenomen terwijl deze kosten niet van toepassing zijn bij een persoonlijke lening, doorlopend krediet of rentekrediet.

Graag berekenen wij voor u wat in uw situatie de voordeligste en verstandigste optie is. Maak nu een afspraak.