Koopsubsidie

De overheid heeft altijd het eigen woningbezit gestimuleerd.
De belangrijkste wijze en ook de bekendste is de hypotheekrente-aftrek. In het verleden waren er premie A, B en C woningen met subsidie. Op dit moment is er alléén nog de koopsubsidie. Koopsubsidie is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten

De kenmerken:
- Koopsubsidie wordt toegekend bij de aankoop van een woning of een woonwagen met standplaats.
- De subsidie is bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen.
- De koopsubsidie wordt maandelijks uitbetaald aan de eigenaar en is vergelijkbaar met huursubsidie.
- De koopsubsidie bedraagt maximaal EUR 152,47 per maand belastingvrij.
- Op de koopsubsidie kan een toeslag worden gegeven wanneer overdrachtsbelasting in rekening wordt gebracht.

Als uit de berekening blijkt dat meer koopsubsidie nodig is dan EUR 152,47 per maand, komt u niet in aanmerking voor koopsubsidie. Ontvangt u huursubsidie? Of komt u gezien uw inkomen daarvoor in aanmerking? Dan kan koopsubsidie worden verstrekt indien ook aan andere voorwaarden wordt voldaan.

Deze hebben te maken met:
- Uw eigen vermogen;
- De kosten van de woning;
- De hypotheek;
- De staat van onderhoud van de woning.

Koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. Na drie jaar wordt nagegaan of u er nog steeds voor in aanmerking komt. Het bedrag wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. U ontvangt de tegemoetkoming voor maximaal vijf periodes van drie jaar. Komt u na vijftien jaar nog steeds in aanmerking voor koopsubsidie, dan ontvangt u een bedrag ineens voor de resterende periode.