NHG 2019 (Nationale Hypotheek Garantie)

Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor verantwoord wonen

Als u een hypotheek afsluit in combinatie met NHG voorwaarden, dan verzekerd u zichzelf van een verantwoorde hypotheek. Uw hypotheek voldoet namelijk aan de normen van verantwoord lenen die door het NIBUD is opgesteld. De NHG kan worden gezien als een vangnet als u niet meer aan uw betalingsverplichtingen m.b.t. uw hypotheek kunt voldoen.

Denk aan de volgende voorkomende situaties:
1) Scheiden van uw partner
2) Arbeidsongeschiktheid
3) Gedwongen werkloosheid 
4) Overlijden van uw partner 

Met de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) wordt de kopersmarkt en de oversluitmarkt gestimuleerd een voordelige hypotheek, met zekerheid te kunnen afsluiten.
Nationale Hypotheek Garantie (voorheen: gemeentegarantie) is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland. Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het lenen voor uw eigen woning voordeliger dan een hypotheek zonder NHG. NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Omdat de geldverstrekker dus minder risico loopt is deze bereid u een hypotheek te verstrekken waarbij de rente een stuk lager ligt dan de normale rente. Deze korting op de hypotheekrente kan al snel oplopen tot 0,8%.

Bekijk hier de hypotheekrentes met en zonder NHG

Komt u onverhoopt toch in de betalingsproblemen en moet uw woning verkocht worden? Dan kan de opbrengst van uw woning lager zijn dan de uitstaande hypotheek. In dat geval betaalt het WEW de restschuld aan de geldverstrekker. Het WEW heeft dan een vordering op u ter grootte van het uitbetaalde bedrag. Dit bedrag kan geheel op u worden verhaald. Een belangrijk voordeel is dat het WEW deze restschuld onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelden. Het WEW zal dit doen als het naar haar oordeel aannemelijk is dat u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en u zich heeft ingespannen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een veilige lening.

Maar als een hypotheek met NHG dan zoveel voordeliger is en tevens veiliger, waarom neemt niet iedereen een NHG hypotheek?
Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een hypotheek met NHG.

Zo is NHG mogelijk voor leningen ten behoeve van de aankoop van uw eigen woning met een maximale koopsom van EUR 265.000.
a. De gemiddelde koopsom voor woningen bedraagt € 265.000,-;
b. De kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 265.000,-;
c. De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 280.900,-.

 Tevens is NHG mogelijk bij het oversluiten van uw bestaande eigen woning hypotheek. Voorwaarde is dat de totale lening inclusief alle bijkomende kosten niet meer bedraagt dan EUR 265.000,- en daarnaast dient de waarde van uw woning hoger te zijn dan de openstaande schuld.

De Nationale Hypotheek Garantie kan tegelijk met de hypothecaire lening worden aangevraagd bij uw geldverstrekker. De geldverstrekker beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de garantie moet u een éénmalige premie (borgtochtprovisie) betalen. Deze premie is per 2019 vastgesteld op 0,90% procent van het hypotheekbedrag (voorheen 1,00%). Deze premie kan worden meegefinancierd en is fiscaal aftrekbaar.

Het maximale bedrag dat u met NHG kunt lenen op basis van uw inkomen kunt u op onze site berekenen. Of nog makkelijker,.... laat ons het doen!