Nieuws

Aflossingseis eigenwoningschuld werkt in bepaalde situatie te star uit

De sinds 1 januari 2013 geldende eis dat een nieuw aangegane eigenwoningschuld in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair wordt afgelost (de aflossingseis) werkt in een bepaalde situatie te star uit. Het betreft de situatie waarin een eigenwoningbezitter de vorige eigen woning vóór 1 januari 2013 heeft verkocht én daardoor op die datum geen eigenwoningschuld meer heeft, en na 1 januari 2013 een nieuwe eigen woning heeft gekocht gefinancierd met een hogere eigenwoningschuld. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangekondigd om -vooruitlopend op een wetswijziging- binnenkort een beleidsbesluit uit te brengen waarin de onredelijke uitkomst ongedaan wordt gemaakt.

Aflossingseis eigenwoningschuld werkt in bepaalde situatie te star uit

Foute antwoorden op eenvoudige vragen bij helpdesks banken

Klantenservicemedewerkers van banken geven vaak verkeerde of onduidelijke antwoorden op eenvoudige vragen van consumenten. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de helpdesks bij eenderde van de telefonische vragen de mist in gaan. De mystery-callers van de Consumentenbond vroegen naar regelingen rond incasso's, deposito's, pincodes en het opvragen van oude afschriften.

Foute antwoorden op eenvoudige vragen bij helpdesks banken

Einde periode van forse prijsdalingen woningen in zicht

Sinds de prijsval in juli 2012 is de gemiddelde koopsom van woningen nauwelijks veranderd. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl . De koopsom bevindt zich al negen maanden op een stabiel niveau van gemiddeld Euro 215.000. In het eerste halfjaar van 2012 werd er nog gemiddeld Euro 235.000 voor een koopwoning betaald. De prijsdaling werd voor een deel veroorzaakt omdat er minder dure woningen werden verkocht. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen, zoals deze door het CBS en het Kadaster worden gepubliceerd vertonen een vergelijkbaar beeld, hoewel deze PBK index voortdurend onder het niveau van de absolute koopsom acteert. De verkoopprijzen van de NVM makelaars zijn de afgelopen drie kwartalen eveneens onveranderd gebleven.

Einde periode van forse prijsdalingen woningen in zicht

Verzekeraar verantwoordelijk voor tijdige bezorging verzekeringspapieren

De Geschillencommissie van Kifid vindt het de zorg van verzekeraars dat klanten tijdig de beschikking krijgen over de polisvoorwaarden van een reis- of annuleringsverzekering ook als die via een reisorganisatie is verkocht. Zij heeft aan een consument die om medische redenen voortijdig van een reis uit China moest terugkeren en door het te laat ontvangen van de verzekeringsbescheiden niet bekend was met de polisvoorwaarden een uitkering toegewezen. Volgens de Commissie hoefde de consument door die gang van zaken niet bedacht te zijn op het feit dat hij niet op zijn annuleringsverzekering gedekt zou zijn. Onbekend met polisvoorwaarden

Verzekeraar verantwoordelijk voor tijdige bezorging verzekeringspapieren

UIT DE DUIM GEZOGEN ONDERZOEKEN

We beleven op dit moment een financiële crisis die zijn weerga niet kent. Japan gaat bijvoorbeeld zijn staatsschuld (de grootste na de Verenigde Staten) herfinancieren door het printen van geld. Nederlanders zijn hiertegenover kruideniers, wij letten of de kleintjes en willen altijd de beste van de klas zijn. In weerwil van het kapitalistische systeem gaan wij bezuinigen en weerhouden wij de consument om te consumeren.

UIT DE DUIM GEZOGEN ONDERZOEKEN

Nibud bezorgt om hoge aantal huishoudens in de rode cijfers

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maakt zich zorgen over het hoge aantal huishoudens dat te maken heeft betalingsachterstanden en een risico loopt op problematische schulden. Uit het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers 2012’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat meer dan 1.125.000 huishoudens (meer dan 1 op de 6 huishoudens) een risico loopt op problematische schulden of problematische heeft. Drie jaar geleden lag dat aantal nog onder een miljoen.

Nibud bezorgt om hoge aantal huishoudens in de rode cijfers

Langetermijnrente omlaag

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in maart 2013 gemiddeld 1,7 procent. Hiermee was de rente lager dan in februari (1,8 procent). In januari en februari was de rente nog iets gestegen.

Langetermijnrente omlaag

Meer smartphones beschadigd op de piste

De meeste wintersporters hebben hun trip naar de sneeuw alweer achter de rug. Helaas is het niet altijd alleen maar genieten en gaat er ook wel eens wat mis. Europeesche Verzekeringen heeft weer veel schadeclaims ontvangen van gestolen of beschadigde bagage tijdens de wintersport. Hieruit heeft de Europeesche een top 10 van dit seizoen vastgesteld.

Meer smartphones beschadigd op de piste