NMA wijst op belang marktwerking in de financiële sector

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) roept beleidsmakers op het belang van gezonde marktwerking niet uit het oog te verliezen wanneer zij hervormingen in de financiële sector doorvoeren. Regulering en toezicht moeten geen onnodige drempels opwerpen voor toetreding en uitbreiding op financiële markten.

Verder waarschuwt de NMa ervoor dat overheidssteun de markt verstoort. De NMa zegt daar ook signalen van te krijgen. Steunmaatregelen moeten volgens de autoriteit daarom zo snel mogelijk worden afgebouwd. Dit staat in Visiedocument Toekomst Financiële Landschap van de NMa dat vandaag is verschenen.

 
Gezonde concurrentie in de financiële sector komt volgens de NMA de kwaliteit en de prijs voor de consument ten goede. Bij hervormingen van de financiële markt moet er ruimte blijven voor nieuwe initiatieven en moeten geen onnodige drempels worden opgeworpen voor nieuwe toetreders. \"In een goedfunctionerende markt is het van belang dat ondernemingen die goed presteren kunnen groeien en ondernemingen die ondermaats presteren (bijvoorbeeld door te veel risico\'s te nemen of onhoudbare bedrijfsmodellen te hanteren) marktaandeel verliezen en kunnen verdwijnen. De NMa vindt dat de pijn van een eventueel faillissement van een financiële instelling terecht moet komen bij kapitaalverschaffers en management en zo min mogelijk bij klanten.\"
 
\"De steunmaatregelen aan de financiële instellingen waren een noodzakelijk kwaad gegeven de omstandigheden. Als deze instellingen waren omgevallen zou dat de economie grote schade hebben toegebracht met alle gevolgen van dien. De NMa benadrukt dat steunmaatregelen de markt verstoren en leiden tot een ongelijk speelveld. Steunmaatregelen moeten daarom zo tijdelijk mogelijk zijn en zo snel mogelijk worden afgebouwd. De NMa en de Europese Commissie krijgen nog steeds signalen dat de steunmaatregelen de markt verstoren. Het is in de praktijk zeer moeilijk aan te tonen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het geeft wel aan dat steun zoveel mogelijk moet worden voorkomen en beperkt.\"
 
Bron: NMa, 12-11-2010