Consumenten hebben iets meer vertrouwen in verzekeraars

Het consumentenvertrouwen in verzekeraars staat nog steeds in de min, maar is wel voor het zesde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Het CVS meet sinds begin 2009 het consumentenvertrouwen in verzekeraars. Op basis van zes vragen berekent het statistisch bureau van het Verbond een vertrouwensindex, die kan variëren tussen de -100 en +100.Uit de laatste meting, begin oktober 2010, blijkt dat het vertrouwen voor de zesde keer sinds medio 2009 is toegenomen. Het vertrouwen is gestegen van -36 in het tweede kwartaal van 2009 naar -23 nu. VHet Verbond ziet de oorzaak hierin: \"De reputatie-inspanningen van verzekeraars lijken dus voorzichtig vruchten te gaan afwerpen. De afgelopen twee jaar hebben verzekeraars er via VerzekeraarsVernieuwen aan gewerkt klantgerichtheid tot in de wortels te verankeren. Zo is de opzegtermijn voor schadeverzekeringen verkort en heeft onlangs de eerste groep verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren ontvangen.\"

 
Bron: Verzekeraars, 11-11-2010