Bankrekening voor iedereen mogelijk

Eind vorige week is de website www.basisbankrekening.nl gelanceerd. De website legt uit hoe je een basis bankrekening aanvraagt als je om wat voor reden niet over een bankrekening beschikt.

In 1999 constateerde het Leger des Heils dat een grote groep van hun cliënten, vanwege (hoge) schulden en een Bureau Kredietregistratie (BKR) niet konden beschikken over een bankrekening. “Het niet hebben van een bankrekening leidt tot sociale uitsluiting van bepaalde kwetsbare groepen. Voor de meest simpele zaken heb je een bankrekening nodig; bijvoorbeeld voor het kopen van een treinkaartje, het betalen van een rekening of om je loon op te laten storten” vertelt Voorham.
 
Het initiatief basisbankrekening.nl is een samenwerking van de NVB met erkende hulpverleningsinstanties, hieronder vallen de gemeentelijke sociale diensten en verschillende maatschappelijke hulporganisaties, zoals het Leger des Heils, Federatie Opvang en de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het komt voort uit een convenant dat de NVB, het Ministerie van Financiën en het Leger des Heils in 2001 sloten. Het convenant is opgesteld om ervoor te zorgen dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar toegang heeft tot een betaalrekening. Het convenant heeft er eerder voor gezorgd dat ook mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning een basis bankrekening aan kunnen vragen.
 
Bron: NVB, 15-04-2011