Maximumrente bij roodstand en flitskrediet

Voor kredieten met een looptijd korter dan drie maanden geldt sinds 1 juni de maximumkredietvergoeding. Dat betekent dat voor roodstanden en flitskredieten jaarlijks niet meer aan rente en kosten mag worden gerekend dan 12% plus de wettelijke rente (op dit moment in totaal 15%).

Door de Europese richtlijn consumentenkrediet gelden voor deze kredieten nu de normale kredietregels. Zo zijn er voorwaarden aan reclame-uitingen, een verplichte kredietwaardigheidtoets en is transparante informatie vooraf over onder meer de jaarlijkse kosten een eis. Reclame moet bijvoorbeeld transparanter worden en de aanbieder moet toetsen of het krediet past bij de financiële positie van de consument. Kortlopende kredieten kunnen dus nog steeds worden aangeboden. Alleen mag een te groot risico van wanbetaling niet meer volledig op de consument worden afgewenteld en moet de consument dezelfde bescherming krijgen als bij reguliere kredieten.

Bron: DFT, 02-06-2011