Werkloosheid neemt slechts licht af

De werkloosheid neemt in 2011 en 2012 maar mondjesmaat af. Nederland telt eind 2012 naar verwachting 430.000 werklozen. Nu zijn dat er nog 475.000. Ook het aantal banen groeit in 2011 en 2012 maar matig, met 67.000 arbeidsplaatsen op jaarbasis.

 

Uit de arbeidsmarktprognose 2011-2012 van het UWV blijkt dat de werkgelegenheid langzaam toeneemt, omdat bedrijven tijdens de crisis overtollig personeel in dienst hebben gehouden, ook met behulp van de deeltijd-WW. Bovendien groeit de economie nog niet erg hard, met naar verwachting 1,75% in 2011 en 1,5% in 2012. Bedrijven zijn daarom terughoudend met het aannemen van nieuw personeel. 

UWV verwacht dat ouderen, arbeidsgehandicapten en laagopgeleiden het onverminderd lastig hebben werk te vinden. Volgens de uitvoeringsinstantie hebben laagopgeleiden te lijden van verdringing door hogeropgeleiden. In 2010 was 21% van de vacatures geschikt voor laagopgeleiden, maar slechts 12% van de banen werd vervolgens ook door hen bezet. Werkgevers stellen steeds meer eisen aan personeel.

Bron: FD, 07-06-2011