Verbond oneens met diplomamodel en register

In reactie op het consultatievoorstel van het ministerie van Financiën om de de kwaliteit van financiële advisering te verbeteren, zegt het Verbond geen heil te zien in een diplomamodel en een register.

“De sturing naar een diplomamodel, als verwoord in het voorstel, sluit volgens het Verbond niet aan op de Wft en het Bgfo. Het Verbond pleit voor het behoud van het bedrijfsvoeringsmodel voor zowel advies als niet-advies. Als het om de invoering van een (persoons)register gaat, adviseert het Verbond om aan te sluiten bij het bestaande AFM-register.”

Het Verbond twijfelt of een register een toegevoegde waarde heeft voor de consument. Het is de vraag of consumenten het register zullen raadplegen. Behalve de praktische bezwaren als het om de uitvoering gaat, vreest het Verbond forse administratieve lasten. Daarbij komt dat klantcontacten niet per se door één adviseur hoeven worden afgehandeld en dat de vergunninghoudende organisatie verantwoordelijk is voor het advies van haar medewerkers.

Bron: Verzekeraars, 07-06-2011