Kabinet bezuinigt op zorgpakket

Het kabinet neemt maatregelen om de groei van de uitgaven in de zorg te matigen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Schippers (VWS).

 

De maatregelen tegen groei zorguitgaven bestaan onder meer uit:

Een korting van 132 miljoen euro op het tarief van huisartsen. Ook bij verloskunde en logopedie komt een tariefskorting (bij elkaar 16 miljoen).

Fysiotherapiebehandelingen worden vanaf 2012 pas vergoed bij meer dan 20 behandelingen per aandoening.

Het stoppen met roken-programma en dieetadvisering gaan uit het pakket.

Maagzuurremmers gaan ook uit het pakket, maar chronisch zieken worden van deze maatregel uitgezonderd.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt ook flink gesneden.

Er komt een tariefkorting voor de GGZ van 222 miljoen euro.

In de tweedelijns-GGZ komt een eigen bijdrage voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De al bestaande eigen bijdrage in de eerstelijns-psychologische zorg wordt verhoogd.

Patiënten die in de tweedelijns geneeskundige GGZ zonder tijdige afmelding niet op hun afspraak komen, moeten hun no show vanaf 2012 zelf gaan betalen.

Het aantal verzekerde zittingen van de eerstelijnspsycholoog wordt verlaagd van 8 naar 5 per jaar.

De aanpassingsstoornis gaat uit het pakket.

Bron: Rijksoverheid, 15-06-2011