Pensioenplan leidt niet altijd tot doorwerken

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht tegengestelde effecten op de arbeidsmarkt door het kabinetsplan om in 2020 te beginnen met verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar en aanpassing van het belastingvriendelijke regime voor pensioensparen daarop.

 

Enerzijds moeten mensen langer doorwerken, anderzijds wordt langer werken minder aantrekkelijk als het sparen van pensioen minder oplevert. Dat blijkt donderdag uit antwoorden van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) op Kamervragen. Het CPB gaat ervan uit dat de hogere pensioenleeftijd ertoe leidt dat van de groep 60- tot 65-jarigen die nu eerder stopt, de helft toch langer doorwerkt. Van de groep 55- tot 60-jarigen die nu met vroegpensioen zou gaan, zal een kwart doorwerken.

In het akkoord worden mensen nog wel gestimuleerd langer door te werken door een financiële prikkel. Bij verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar krijgen mensen te maken met een korting van 6,5 procent op de uitkering als ze toch vanaf 65 jaar AOW willen genieten. Dit zorgt volgens het CPB voor selectief gebruik, waarbij vooral mensen met een kortere levensverwachting voor vervroegde opname zullen kiezen.

Bron: ANP, 17-06-2011