AAA-rating voor Waarborgfonds Eigen Woningen

Internationaal ratingbureau Fitch waardeert Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) met de AAA-rating. Het waarborgfonds, dat verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie, krijgt hiermee het hoogst haalbare oordeel over haar kredietwaardigheid.

Slechts een beperkt aantal andere Nederlandse organisaties heeft deze rating. Eerder kreeg het WEW al een AAA-rating van ratingbureau Moody\'s.

Vooral de sterke relatie tussen het waarborgfonds en de AAA-rating van de Nederlandse overheid hebben geleid tot de positieve waardering. Fitch doelt hiermee op de achtervangfunctie van het Rijk, waardoor het waarborgfonds altijd aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Bovendien waardeert Fitch de samenstelling van de Raad van Commissarissen van het waarborgfonds als positief, omdat drie leden zijn benoemd door de overheid.

Voor de internationale financiële wereld is de waardering van ratingbureau Fitch een betrouwbaar en onafhankelijk keurmerk. De rating schept aan zowel Nederlandse als buitenlandse banken en beleggers duidelijkheid over de kredietwaardigheid van het waarborgfonds. De rating van Fitch geldt specifiek voor het waarborgfonds als organisatie. Het WEW verwacht dat Fitch op korte termijn ook een uitspraak doet over haar waardering voor NHG-leningen in te securitiseren hypotheekportefeuilles.


Bron: EUFIN