Verzekeraars traag met productverbetering woekerpolissen

Den Haag - Stichting Verliespolis heeft vandaag per brief alle grote verzekeraars gemaand spoed te betrachten bij de verbetering van bestaande woekerpolissen of te komen met alternatieve producten met lage kosten. De Stichting wil binnen drie maanden concrete resultaten zien.

Bij het uitblijven daarvan wordt de gang naar de rechter overwogen.

In de akkoorden met Verliespolis beloven verzekeraars om - naast een compensatie voor te hoge kosten - zich serieus in te spannen om hun bestaande producten te verbeteren en de kosten structureel te verlagen, dan wel actief te wijzen op mogelijke kostenbesparingen binnen de huidige beleggingsproducten.

Tot nog toe ontwikkelden slechts enkele verzekeraars nieuwe, goedkopere producten. Zo brengt ASR twee nieuwe producten op de markt. Achmea kondigde aan met een goedkoper product voor een deel van hun klanten te komen. Andere verzekeraars laten hun productenpakket grotendeels ongewijzigd of sturen de klant naar een bankspaarproduct.

Maar zelfs bij ASR en Achmea geldt dat polishouders die – bijvoorbeeld om fiscale redenen – niet kunnen overstappen naar een modern, goedkoper product, niet profiteren. Als de relatief hoge kosten voor de resterende looptijd niet worden verlaagd, lijdt het netto rendement van de polis daaronder en wordt het beoogde eindkapitaal op geen stukken na gehaald. 

Verliespolis vindt dat álle klanten moeten kunnen profiteren van verlaagde kosten, ook als zij de huidige beleggingsverzekering willen voortzetten. Dit kan vaak zeer eenvoudig en snel door de klant bijvoorbeeld ook de keuze te bieden uit goedkopere beleggingsfondsen. Het verschil in kosten kan over de looptijd van een beleggingsverzekering vele duizenden euro’s in het eindkapitaal schelen. Verzekeraars die het belang van de klant centraal stellen, kunnen hier geen bezwaar tegen hebben.

Wanneer verzekeraars hun afspraken niet nakomen, voelt Stichting Verliespolis zich genoodzaakt om nadere stappen te zetten. Verliespolis vindt dat alle verzekeraars snel productverbeteringen moeten aanbrengen en met alternatieve producten moeten komen, waarnaar alle polishouders boetevrij kunnen overstappen. 
Minister De Jager (financiën) schreef onlangs aan de Tweede Kamer dat zijn medewerkers de ontwikkeling van alternatieven door verzekeraars nauwgezet zullen onderzoeken. Verliespolis juicht deze inhoudelijke, pragmatische benadering van de minister toe.


Bron: EUFIN