Winst Conservatrix fors lager

Conservatrix Levensverzekeringen N.V. heeft op haar website de kerncijfers over 2010 gepubliceerd.

Die cijfers geven een goed beeld van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Als gevolg van deze ontwikkelingen werd in 2010 een positief netto resultaat van € 903.000 (2009 € 2.910.000) gerealiseerd.

Het periodieke premie-inkomen steeg in 2010 met 8% naar € 21.987.000 (in 2009  € 20.278.000). Het inkomen uit eenmalige premies en koopsommen is in het boekjaar toegenomen tot € 41.772.000 (in 2009 € 26.898.000), een stijging van 55% ten opzichte van dat inkomen in 2009. Het totale premie-inkomen in 2010 bedroeg € 63.759.000, een groei van 35% ten opzichte van het totale premie-inkomen in 2009 (€ 47.176.000).

Het eigen vermogen steeg van € 23.644.000 per 31 december 2009 naar € 24.489.000 ultimo 2010. Tevens zijn de opbrengsten uit beleggingen gestegen en wel van € 7.027.000 naar € 11.838.000. Per 31 december 2010 is de aanwezige solvabiliteit 270% van de vereiste solvabiliteit.


Bron: EUFIN