Uitspraak over achtergestelde deposito’s DSB Bank op 30 juni a.s

Den Haag, 27-6-2011 - Op 30 juni 2011 om 10.30 uur doet het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak in het hoger beroep van drie spaarders van wie hun verzoek om vergoeding van de hoofdsom van hun achtergestelde deposito\'s bij de DSB Bank N.V. uit het depositogarantiestelsel door De Nederlandsche Bank is afgewezen.
Zij zijn het niet eens met de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 29 juli 2010 (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, LJN: BN2840), waarin is geoordeeld dat achtergestelde deposito\'s niet worden gedekt door het depositogarantiestelsel

 

Bron: EUFIN