Nieuwe inzichten tijdens WIA Seminar Avéro Achmea

Zeist, 27 juni 2011 - \"Het WIA beleid geldt als geslaagd. De WIA kan dan ook als voorbeeld dienen voor toekomstige wijzigingen in de sociale zekerheid, zoals bij de Wajong\", aldus Jan-Maarten van Sonsbeek, werkzaam bij het Ministerie van SZW en tevens wetenschappelijk medewerker aan de VU te Amsterdam.

Van Sonsbeek deed zijn uitspraken tijdens het jaarlijkse WIA Seminar van Avéro Achmea.
Dagvoorzitter Inge Diepman vroeg Ageeth Bakker, directielid van Avéro Achmea, hoe het komt dat Avéro Achmea in twee jaar tijd een leidende positie heeft veroverd in de WIA markt. Ageeth Bakker:
\"Onze WIA seminars hebben hiertoe bijgedragen. WIA producten zijn adviesgevoelig en dus bij uitstek geschikt voor de intermediaire markt. Onze intermediairs zijn thuis in deze materie en volgen de ontwikkelingen op de voet. De seminars dragen bij aan actuele kennis van ons intermediair over deze markt.\"

Succesverhaal
Van Sonsbeek, onlangs gepromoveerd op het sociale zekerheidsbeleid, besprak met de aanwezigen de overgang van de WAO naar WIA en de toekomst van WIA en WGA. Van Sonsbeek: \"De WIA is een succes, omdat de jaarlijkse WIA instroom zeer fors is gedaald ten opzichte van de WAO instroom. Die daling is niet alleen het gevolg van de WIA, maar ook van de al eerder ingevoerde wetten Pemba en Poortwachter. Die beleidsmaatregelen zijn succesvol, omdat ze arbeidsongeschiktheid aan de voorkant aanpakken, dus door instroom te voorkomen. Het recept voor succes is een combinatie van gerichte prikkels voor zowel werkgevers als werknemers en een strikte toets op toelating tot de WIA. Wel baart de hoge instroom van vangnetters, werknemers zonder vaste werkgever, in de WIA zorgen\", aldus Van Sonsbeek.

Van Sonsbeek ging ook in op de te verwachten ontwikkeling van de WGA markt. \"Hoe deze markt zich verder ontwikkelt, zal afhangen van welke partij er het beste in slaagt om tegen een gunstige prijs effectief re-integratiebeleid te voeren. Het huidige evenwicht tussen UWV en private partijen kan gehandhaafd blijven, maar een hybride systeem met een dominante private sector is ook goed denkbaar. Het UWV krijgt dan meer de rol van vangnet.\" Over het premiebeleid zei hij dat het UWV éénmalig in 2010 een grote premiecorrectie had doorgevoerd vanwege een calculatiefout. \"Naar de toekomst verwacht ik dergelijke premieschokken niet meer.\"

Een ander geluid
Ronald de Leij, lid van De Baliegroep, liet tijdens het seminar een geheel ander geluid horen. \"We denken bij sociale zekerheid veel te beperkt. Sociale zekerheid is óók kinderopvang, scholing en mobiliteit. Iedere tijdsgeest heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen sociale zekerheid. We borduren nu nog voort op het industriële sociaal stelsel. Het is nu tijd voor een nieuwe visie op sociale zekerheid.\"

De Baliegroep pleit voor een grote verantwoordelijkheid van de jonge medemens. In zijn betoog ziet de Baliegroep de inkomstenbelasting als sturingsmiddel voor zelfredzaamheid. Geef jonge werknemers de ruimte om te sparen door niet of nauwelijks belasting te heffen op het inkomen. Deze methodiek moet zorgen voor een financiële buffer. Sociale zekerheid koopt de Nederlander niet meer in via zijn werkgever. Je sluit je aan bij een community, die een collectieve overeenkomst heeft met een verzekeraar. De werkgever speelt hier geen rol bij. Inge Diepman zag dat zo\'n 90% van de 55 aanwezige intermediairs voor de visie van de Baliegroep stemde.


Bron: EUFIN