Driekwart huizenkopers stelt aankoop uit

Rotterdam, 30 juni 2011 – Vijfenzeventig procent van de potentiële Nederlandse huizenkopers stelt de plannen om een huis te kopen uit, als gevolg van de onduidelijkheid over de toekomst van de overdrachtsbelasting.

Dat blijkt uit een enquête onder oriënterende bezoekers met een afspraak bij De Hypotheker.

De adviesketen roept het kabinet op om niet alleen snel een besluit te nemen over deze heffing, maar dit ook snel door te voeren. “Geruchten dat het kabinet de overdrachtsbelasting wil afschaffen zorgen alleen maar voor extra onrust op de woonmarkt”, reageert Bas Millenaar, directeur van De Hypotheker.

Millenaar dringt vooral aan op snelheid omdat de onduidelijkheid aantoonbaar negatieve effecten heeft op de woningmarkt. Millenaar: “Uit onze enquête blijkt dat mensen wachten met het kopen van een huis tot er duidelijkheid is over de overdrachtsbelasting. Om de huizenmarkt niet langer op slot te houden moet de afschaffing zo snel mogelijk plaats vinden. Pas dan komt er weer beweging in.”

Uit de enquête van De Hypotheker blijkt ook dat 86% van de potentiële huizenkopers sneller een huis koopt wanneer de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Millenaar: “Als de regering afschaffing dus snel doorvoert, zullen potentiële huizenkopers hun plannen niet langer uitstellen en meer consumenten geneigd zijn een huis te kopen. En dat kan de woningmarkt op dit moment zeer goed gebruiken.”

De uitkomsten van de enquête van De Hypotheker sluiten aan bij de bevindingen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die stelt dat wachten met een beslissing over de toekomst van de overdrachtsbelasting tot na het zomerreces funest is.


Bron: EUFIN