Rabobank: Nederland dreigt positie als handelsland te verliezen

Veel producten doen in de toekomst Nederlands grondgebied niet meer aan. Daardoor verliest Nederland Distributieland haar positie en groeit steeds meer uit tot een land dat wereldwijd louter regie voert over goederenstromen.

Deze ontwikkeling dwingt de Nederlandse groothandel tot het herzien van haar strategie. Continu investeren in kennis, kunde en innovatieve oplossingen biedt uitkomst. Evenals intensieve samenwerking in de branche, bijvoorbeeld richting politiek, om een strengere doorvertaling van Europese regelgeving te voorkomen.
 
Deze stellingen komen uit het rapport \'Global sourcing en de groothandel\', een strategische visie van Rabobank Nederland. Het rapport schetst het belang van de groothandel voor Nederland. Ons land heeft met 3,7% een relatief belangrijk aandeel in de wereldmarkthandel. En dat terwijl het aandeel in de wereldproductie slechts 1% bedraagt en ons land 0,25% van de wereldbevolking telt.
 
Om haar positie te behouden is het belangrijk dat de Nederlandse groothandel continu investeert in efficiëntere productie- en distributieketens. Dat weegt op tegen de voordelen van de productie in lagelonenlanden. Bovendien zorgen korte productlevenscycli en milieuafwegingen ervoor dat de productie van goederen  weer \'dichterbij\' komt. Daardoor kan de groothandel sneller inspelen op grillige consumententrends, wat  stijgende omzetkansen biedt. Door de kleinere voorraden die ze daardoor kunnen aanhouden,  loopt de groothandel minder risico en heeft ze minder last van kapitaalbeslag. Daarnaast leggen de goederen minder kilometers af wat leidt tot een lagere klimaatbelasting.
 
Vanwege de welvaartstijging in Oost-Europa, kan dit deel van Europa een aantrekkelijke afzetmarkt worden als groei-alternatief voor de verzadigde West-Europese markt. Daar komt bij dat de import uit Aziatische landen en de export naar Oost-Europese landen vanuit Nederland groeien. Zo zijn in 2010 41% meer goederen uit China geïmporteerd, ten opzichte van 2009. Sinds 2000 is deze invoer uit China niet meer zo fors toegenomen.
Rotterdamse haven
De positie van Rotterdam als exporthaven naar Oost-Europa kan onder druk komen door de opkomst van de Roemeense havenstad Constanza. Tenminste, als de Europese Unie daar flink gaat investeren in het achterliggende wegen-, spoor- en binnenvaarnetwerk. Geografisch gezien is het aantrekkelijk vanuit het Suezkanaal rechts af te slaan naar Constanza, via de Zwarte zee. Dat is een stuk korter dan de huidige West-Europese route, waar om Gibraltar heen wordt gevaren. Op korte termijn is deze bedreiging beperkt. Die komt nu vooral van Duitse havens.
Gelukkig bieden de ligging van ons land, de verbindingen met het achterland en de \'handelsgeest\' nog steeds grote voordelen.
Het is evident dat fysieke goederenstromen de meest efficiënte weg zoeken om bij de consument terecht te komen. De hoogwaardige regierol - waaronder productverkoop en promotie- van de Nederlandse groothandel kan hierbij in de toekomst zijn meerwaarde blijvend bewijzen.

 

Bron: EUFIN