Koopwoningmarkt drijft op Nationale Hypotheek Garantie

In de eerste helft van dit jaar hebben ruim 70.000 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat zijn 10.000 huishoudens meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie.

De toename van NHG wordt verklaard door een groeiend gebruik van de hypotheekgarantie voor de financiering van woningverbetering. In de eerste helft van 2011 financierden 19.000 huishoudens hun verbouwing met NHG. Dat is bijna twee keer zo veel als in de eerste helft van 2010. De gemiddelde investering van de woningverbetering is € 10.000,-. Steeds meer woningeigenaren lijken te kiezen voor verbouwen in plaats van verhuizen. Zij hebben bovendien de mogelijkheid om bij woningverbetering de volledige hypothecaire lening te herfinancieren met NHG en profiteren daarbij van een lagere hypotheekrente.

Verhoogde kostengrens
Het totaal aantal hypotheekgaranties in verband met de aankoop van woningen bedroeg de eerste helft van dit jaar bijna 50.000. Dit aantal is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar.
De oorspronkelijke kostengrens waarbinnen consumenten voor NHG in aanmerking komen, bedraagt € 265.000,-. Halverwege 2009 is deze grens tijdelijk verhoogd naar € 350.000,-. Het gebruik van de hypotheekgarantie binnen dit verhoogde segment is gestegen van 7.300 in de eerste helft van vorig jaar naar 8.300 dit jaar. Deze toename betreft vooral financiering van de aankoop van nieuwbouwwoningen.

Algemeen directeur Karel Schiffer: “De Nationale Hypotheek Garantie is momenteel de kurk waarop de koopwoningmarkt drijft. In een stagnerende koopwoningmarkt lijken zowel banken als consumenten een eigen woning alleen nog maar veilig en verantwoord met een hypotheekgarantie te willen financieren. De verhoogde kostengrens is een effectief middel om verdere stagnatie van de koopwoningmarkt tegen te gaan.”

Verliezen binnen prognose
Het waarborgfonds nam in de eerste helft van dit jaar van ruim 900 huishoudens de restschuld over. Deze huiseigenaren konden vooral door werkloosheid of echtscheiding hun woning niet langer betalen en moesten met verlies verkopen.

Schiffer: “Wij verwachten dat wij in 2011 van ongeveer 2.000 huishoudens de restschuld overnemen. Dat loopt in de pas met onze eigen prognose. Het fonds toont momenteel meer dan ooit haar meerwaarde aan als vangnet voor de risico’s van het eigen woningbezit.”

Gedragscode banken
Op 1 augustus treedt de nieuwe gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Banken in werking. Met deze gedragscode scherpen banken de regels rondom hypotheken verder aan. De door het Rijk onderschreven criteria van NHG bieden op onderdelen ruimere financieringsmogelijkheden dan de bankencode. Zo biedt NHG de mogelijkheid bijkomende kosten bij de aankoop van een woning volledig en dus zonder inbreng van eigen geld te financieren. Dat geldt ook voor de kosten van woningverbetering, waaronder het treffen van energiebesparende voorzieningen. Tegelijkertijd biedt de hypotheekgarantie een vangnet voor verliezen bij gedwongen verkopen. Hiermee stimuleert NHG de bereikbaarheid van de eigen woning en de financiering van woningverbetering. Vooral voor huishoudens met lagere inkomens en ter stimulering van de koopwoningmarkt momenteel ook voor een bredere doelgroep.

“Banken zijn niet verplicht de NHG-criteria te volgen”, stelt Karel Schiffer. “De Nationale Hypotheek Garantie is al jaren het referentiepunt voor veilig en verantwoord lenen. Gelet op de doelstellingen van NHG en de betekenis voor het functioneren van de koopwoningmarkt ga ik ervan uit dat banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”


Bron: EUFIN