Spaarloon beperkt, winstbelasting aangepast

Het kabinet heeft drie maatregelen op het oog om de verlaging van de overdrachtsbelasting mogelijk te maken. Het wil het spaarloon beperken en er komt een aanscherping met een anti-misbruikbepaling bij de vennootschapsbelasting (de belasting op winst voor bedrijven).

Verder komt er een heffing voor banken. In het regeerakkoord is een zogenoemde vitaliteitsregeling aangekondigd waar het spaarloon op termijn in op zou gaan. Het spaarloon verdwijnt nu al iets eerder.

Die maatregelen moeten het mogelijk maken dat de overdrachtsbelasting tijdelijk van 6 naar 2 procent kan. De belasting op de aanschaf van onroerend goed levert de schatkist dit jaar 3,5 miljard euro op. Het gaat dan om al het onroerend goed, zowel particulier als van bedrijven.

Vrijdag zal het kabinet definitief beslissen over de maatregel die meteen ingaat en met terugwerkende kracht geldt tot afgelopen week. Met de verlaging van de overdrachtsbelasting is 1,2 miljard euro gemoeid.

Bron: De Pers