Kabinet grijpt in bij overstappen hypotheek

Het kabinet wil hypotheekaanbieders dwingen om het overstappen van een hypotheek eenvoudiger te maken voor de klant. Er zijn verschillende maatregelen bedacht naar aanleiding van een recente studie naar de hypotheekmarkt door de NMa. Zo moeten de aanbieders drie maanden voor het aflopen van de rentevaste periode de consument hierover te informeren. Ook moeten zij op tijd een nieuw aanbod doen.

Dat schrijven minister Verhagen en minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de twee ministers stelt een periode van drie maanden de consument in de gelegenheid zich goed te oriënteren op alternatieven. De minister van Financiën zal, indien nodig, de wet- en regelgeving aanpassen om dit te bereiken.

Ook een afsluitprovisie kan bij het oversluiten van een hypotheek een drempel opwerpen voor de consument. Daarom wordt bekeken in hoeverre afsluitprovisies, die geen advies- en distributiekosten zijn, bij het afsluiten van een hypotheekproduct weg te nemen zijn.

Daarnaast zijn er maatregelen nodig die ervoor zorgen dat kredietverstrekkers bij variabele hypotheekproducten de consument beter voorlichten. Meer openheid bijvoorbeeld over welke componenten variabel zijn maar ook over veranderingen in het rentetarief. In het najaar informeert minister De Jager de Tweede Kamer over de voorgenomen maatregelen.

 

Bron: InFinance