Antwoorden op veelgestelde vragen door MinFin over tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting

 1. Wanneer gaat deze maatregel in?
  De maatregel gaat met terugwerkende kracht in voor woningen verkregen op en na 15 juni 2011. Het gaat hierbij om het moment van het ondertekenen van de akte bij de notaris.
 2. Geldt de maatregel voor alle onroerende zaken?
  Deze maatregel geldt alleen voor woningen en dus bijvoorbeeld niet voor bedrijfspanden. In het beleidsbesluit van 1 juli 2011, nr. BLKB 2011/1290M staat een nadere toelichting met oorbeelden.
 3. Geldt deze maatregel ook voor: 2e woningen en/of recreatiewoningen?
  Ja, deze maatregel geldt ook voor 2e woningen en recreatiewoningen.
 4. Geldt deze maatregel ook voor verhuurde woningen?
  Ja, deze maatregel geldt ook voor verhuurde woningen.
 5. Geldt deze maatregel ook voor de grond waar de woning op staat?
  Ja, de maatregel geldt ook voor de ondergrond en de tuin van de woning. Zie voor specifieke bijzonderheden onderdeel 3.1 van het beleidsbesluit.
 6. Geldt deze maatregel ook voor garages/schuren/serres/uit- en aanbouwen?
  Ja, mits deze zaken zich bevinden op het perceel van de woning. Zie voor specifieke bijzonderheden onderdeel 3.1 van het beleidsbesluit. Een garage in hetzelfde gebouwencomplex behoort ook tot de woning.
 7. Ik heb (kort) voor 15 juni een woning gekocht, geldt deze maatregel ook voor mij?
  Nee, de maatregel geldt niet voor u. De maatregel geldt alleen voor woningen die op of na 15 juni zijn overgedragen bij de notaris. Het gaat hierbij om de datum waarop de akte van levering bij de notaris is ondertekend. De datum van het tekenen van de “voorlopige” koopakte is niet van belang. U kunt geen geld terugkrijgen.
 8. Ik heb tussen 15 juni en 1 juli een woning gekocht en overgedragen gekregen bij de notaris, wat moet ik nu doen?
  De maatregel is geldig voor alle woningen die verkregen zijn op of na 15 juni. De teveel betaalde overdrachtsbelasting krijgt u dus terug. Voor de afhandeling hiervan kunt u contact opnemen met uw notaris.
 9. Mijn woning wordt niet alleen gebruikt als woning, maar ook deels als bedrijfsruimte, geldt deze maatregel dan ook voor mij?
  Uitgangspunt is dat alleen over de waarde van het deel dat bestemd is voor bewoning 2% wordt toegepast. Is dit deel meer dan 90%, dan geldt de 2% voor pand. Voor specifieke vragen hierover kunt u ook bij uw notaris terecht