Tien procent verzekeraars zakt voor stresstest

Negen op de tien Europese verzekeringsmaatschappijen heeft voldoende buffers om economische schokken op te vangen. Voor een op de tien geldt dat niet.

De 10 procent van de onderzochte verzekeraars die niet aan de minimale kapitaaleisen voldeed, had een gezamenlijk tekort in het slechtste scenario van 4,4 miljard euro.
 
Kapitaaleisen
Dat blijkt uit maandag gepubliceerde resultaten van de stresstesten voor verzekeraars van de Europese toezichthouder EIOPA. De verzekeraars die werden onderzocht in de stresstesten hadden eind vorig jaar een gezamenlijke buffer onder de toekomstige kapitaaleisen voor verzekeraars van 425 miljard euro voordat de stresstesten werden ondergaan. In het slechtste scenario daalde dat overschot naar 275 miljard euro.
 
60 procent
Bij de stresstesten werd uitgegaan van de nieuwe kapitaaleisen voor verzekeraars die vanaf 2013 gaan gelden (Solvency II-regelgeving). In totaal deden 221 verzekeraars uit de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Noorwegen mee aan de stresstesten. De resultaten uit het onderzoek van EIOPA hebben echter betrekking op 129 bedrijven. Dit komt overeen met ongeveer 60 procent van de totale Europese verzekeringsbranche, aldus de verzekeringsautoriteit.
 
Rampen doorstaan
De testen bestonden uit onder meer sterk dalende aandelenkoersen, een daling van vastgoedwaarden en hoge kosten door rampen. Ook werd een test uitgevoerd waarbij werd gekeken naar blootstelling aan staatsobligaties. Volgens EIOPA zijn de testen puur hypothetisch en hebben ze geen voorspellende waarde.
 
Bron: DFT, 04-07-2011