Stormloop bij Verzekeraarsklachten

De digitale helpdesk Verzekeraarklachten die gratis hulp biedt als de verzekerde het tegen zijn verzekering moet opnemen, heeft de laatste weken te maken met een grote toeloop aan hulpvragen.

Verzekeraarklachten.nl werd al in 2009 opgericht als een meldpunt voor verzekeringsklachten. Onlangs is deze ‘klaagmuur’ omgetoverd tot een actief neutraal en onafhankelijk orgaan wat daadwerkelijk optreedt namens de verzekerden.
De kosten van die interventie wordt niet door de verzekerden betaald, maar worden door Verzekeraarklachten.nl bij de schadeplichtige verzekeringsmaatschappij neergelegd. Dat betekent dus gratis hulp voor de afgewezen consument.
 
Deskundigen
Het – anonieme – team achter Verzekeraarklachten.nl bestaat uit diverse deskundigen en specialisten uit de branche en uit professionele schaderegelaars, schade-experts, verkeersschade-specialisten, advocaten en letselschade-deskundigen. Zij werken in de verzekeringsbranche of hebben daarin gewerkt, en hebben onvrede met het afwijzende beleid van verzekeringsmaatschappijen.
 
Ongelijke strijd
Bij assistentie aan de verzekerde hanteert Verzekeraarklachten.nl het \'equality of arms’ principe, waarmee de ongelijkwaardigheid tussen verzekeraar en verzekerde wordt onderstreept. Volgens de initiatiefnemer Anton Rietveld is het eigenlijk hoogst merkwaardig dat er tot nog toe nog geen orgaan bestond wat via internet deskundige bijstand aanbiedt en is Verzekeraarklachten.nl daarom uniek in haar soort.
 
Gratis bijstand
Naar eigen zeggen heeft de website er in de korte tijd van haar bestaan voor gezorgd dat er inmiddels vele duizenden euro’s zijn uitgekeerd aan verzekerden. Gedupeerden, die eerst ten onrechte een afwijzing hadden gekregen. Verzekeraarklachten.nl verleent ook gratis bijstand aan mensen die schade hebben opgelopen die door anderen is veroorzaakt en treedt dan rechtstreeks op tegen de verzekeraar van de tegenpartij.
 
Bron: Eufin, 18-07-2011