Verzekeraars zoeken andere vormen premiedifferentiatie

Het Europese Hof heeft bepaald dat er per 21 december 2012 geen verschil meer mag worden gemaakt tussen mannen en vrouwen bij de hoogte van overlijdensrisicopremies. Verzekeraars gaan daarom op zoek naar andere soorten van premiedifferentiatie.

Dat blijkt uit een onderzoek van MoneyView. Vrouwen betalen nu vaak een lagere premie omdat ze gemiddeld ouder worden. Volgens het Europese Hof is dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Verwacht wordt dat levensverzekeraars het tarief gaan middelen: de vrouwen gaan iets meer betalen, de mannen iets minder.
 
Klantengroepen
MoneyView verwacht dat verzekeraars gaan differentiëren door specifiek te kijken naar bepaalde doelgroepen. Alternatieve risicofactoren zoals gezondheid, beroep en inkomen gaan daarbij een rol spelen. Zo leidt een lager inkomen of een slechte gezondheid tot een hogere premie. Ook kunnen verzekeraars zich richten op specifieke klantengroepen, waarbij vrouwen een natuurlijke meerderheid vormen. Die krijgen dan een lagere premie. Doelgroepen waar juist weer mannen een meerderheid vormen, betalen een hogere premie. Onderscheid maken naar risicogroepen mogen verzekeraars immers wel.
 
Woonplaats
MoneyView-onderzoeker Rick Hoogeboom: „Deze differentiatie was de afgelopen jaren juist op haar retour, maar zou dus mogelijk weer populair kunnen gaan worden door de verplichting tot het voeren van sekseneutrale tarieven. Het wachten is nu op een overlijdensrisicoverzekering die de risicofactor ‘woonplaats’ als maatstaf gebruikt, maar die kunnen wij ongetwijfeld in 2013 tegemoet zien.”
 
Bron: OverGeld, 18-07-2011