Kabinet gaat werk maken van eenvoudige procedure voor consumenten

Het kabinet gaat concrete stappen zetten om vanaf 2012 een eenvoudige, informele en snelle digitale procedure voor consumenten en ondernemers mogelijk te maken. Partijen kunnen dan hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voorleggen. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA). Hij reageert hiermee op een advies van de CCA van maart 2011 over de toegang tot het recht voor de consument en de ondernemer.
In dit advies dringt de CCA aan op spoedige invoering van een eenvoudige procedure voor eenvoudige zaken, waarvoor zij al in 2007 voorstellen heeft gedaan. Dat deze procedure nog niet mogelijk is, begint volgens de CCA steeds meer te knellen, omdat het kabinet enkele maatregelen heeft aangekondigd die van invloed kunnen zijn op de toegang tot de rechter, zoals kostendekkende griffierechten en besparingen op de gefinancierde rechtsbijstand.
Minister Opstelten zal in september 2011 een innovatieprogramma naar de Tweede Kamer sturen waarin de nieuwe eenvoudige procedure wordt aangekondigd.


BRON: EUFIN