Verzekeraar uit twijfels over nieuw zorgakkoord

18-07-2011 - ONVZ-bestuursvoorzitter Erno Kleijnenberg heeft vrijdag in het Financieele Dagblad zijn zorgen geuit over het recent afgesloten zorgakkoord tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en minister Schippers van Volksgezondheid. Met dit akkoord komt volgens Kleijnenberg de verantwoordelijk voor kostenbeheersing vooral bij zorgverzekeraars te liggen.

Zorgverzekeraars zijn door het nieuwe zorgakkoord gedwongen zoveel nadruk op de kosten te leggen dat de kwaliteit van de zorg er onder lijdt.

Die waarschuwing komt van bestuurder Erno Kleijnenberg van zorgverzekeraar ONVZ. Kleijnenberg is de eerste zorgverzekeraar die publiekelijk zijn bedenkingen uit over het vorige week gesloten akkoord, dat in brede kring positief is onthaald.

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en minister Edith Schippers van Volksgezondheid spraken af gezamenlijk de kosten in de ziekenhuiszorg in de hand te houden.

Noodgedwongen focussen op kosten

Volgens Kleijnenberg komt de verantwoordelijkheid voor kostenbeheersing in de praktijk echter vooral bij de zorgverzekeraars te liggen. \'De verzekeraars moeten noodgedwongen zoveel focussen op de kosten, dat het verbeteren van de kwaliteit erbij in schiet.\'

Verzekeraars worden volgens Kleijnenberg gedwongen sterk te kijken naar de prijzen van behandelingen en zullen daardoor niet alle behandelingen meer vergoeden. \'Eigenlijk worden we geacht bepaalde dingen niet meer in te kopen. Daar ontstaat spanning, want het betekent dat patiënten behandelingen worden ontzegd.\'

Verbeteringen kosten ook geld

Ondanks de kritiek tekende Kleijnenberg namens ONVZ (400.000 verzekerden) toch het zorgakkoord, omdat hij de specialisatie door ziekenhuizen toejuicht. \'Dat komt de kwaliteit ten goede\', aldus Kleijenberg. \'Maar specialisatie was tot nu toe ingegeven door kwaliteitsoverwegingen, niet omdat de kosten omlaag moesten.\'

De ONVZ-topman betwijfelt ook of selectiever inkopen wel voor de gewenste besparingen zorgt. \'Uiteindelijk kosten verbeteringen ook geld, want de vraag naar zorg zal blijven groeien.\'

Kleijnenberg verwacht verder dat de premies meer uiteen zullen lopen. \'Er ontstaat verschil tussen verzekeraars die meer keuze bieden en die minder keuze bieden. Heb je een goedkope verzekering, dan krijg je bepaalde behandelingen niet meer vergoed.\' (bron: ONVZ)