VEH: vertrouwen woonconsumenten stijgt fors

Het vertrouwen van consumenten op de woningmarkt heeft door de verlaging van de overdrachtsbelasting een positieve impuls gekregen. Dit blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator die over de maand juli de hoogste stijging aangeeft die ooit gemeten is: van waarde 57 naar 62.

Hieruit blijkt volgens de VEH dat de maatregel van het kabinet Rutte om de overdrachtsbelasting te verlagen naar 2 procent zijn uitwerking niet zal missen: \'De Marktindicator heeft een bewezen voorspellende waarde. We verwachten dan ook dat het aantal woningtransacties de komende tijd zal toenemen.\'