Minder werklozen in juni

Zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen was in juni 2011 aanzienlijk lager dan een jaar geleden. Vooral de jeugdwerkloosheid was lager. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2011 uit op 392.000 personen. Dat zijn er 9.000 minder dan in mei.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in juni 5,0 procent. De werkloosheid is in de eerste helft van 2011 nauwelijks veranderd. In 2010 daalde het aandeel werklozen in de beroepsbevolking nog vrijwel voortdurend.

Vergeleken met een jaar geleden was het werkloosheidspercentage in juni een half procentpunt lager. Vooral de jeugdwerkloosheid is afgenomen. Toch zijn er nauwelijks meer jongeren aan het werk dan een jaar geleden.

Bij UWV WERKbedrijf waren in juni 454.000 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werkzoekenden met 38.000 afgenomen. De daling was relatief het grootst onder jongeren tot 25 jaar. Hogere beroepen gedrag en maatschappij en hogere pedagogische beroepen lieten ten opzichte van een jaar geleden een toename zien van het aantal werkzoekenden.

Juni 2011 telde 252.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 36.000 minder dan een jaar geleden. De daling komt vooral voor rekening van de mannen. Het aantal WW-uitkeringen aan mannen nam in een jaar tijd met 34.000 af.

Er werden in juni bijna 31.000 nieuwe uitkeringen verstrekt. Vergeleken met een jaar geleden is dat 4.000 minder. Het aantal beëindigde uitkeringen kwam in juni uit op 34.000. Dat was 11.000 lager dan vorig jaar. Vooral het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting liep sterk terug. (Bron: UWV/CBS) (InFinance)