Dekkingsgraad ABP stabiel op 112 procent

Aan het eind van het tweede kwartaal 2011 staat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP op 112%. Ten opzichte van eind eerste kwartaal 2011 is de dekkingsgraad gelijk gebleven.

Vicevoorzitter Joop van Lunteren: \'In een toenemend onrustige financiële markt heeft ABP slechts een klein positief rendement op de beleggingen kunnen boeken en is de dekkingsgraad stabiel gebleven in het tweede kwartaal.\'

De dekkingsgraad, die de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen uitdrukt, schommelde in het tweede kwartaal van 2011. Een dekkingsgraad van 112% betekent dat tegenover elke 100 euro die ABP moet uitbetalen aan pensioenen, 112 euro aan bezittingen staat. Aan het eind van het eerste kwartaal stond de dekkingsgraad eveneens op 112%. In de maanden mei en juni zakte deze enkele procentpunten terug, om aan het eind van het kwartaal weer te stijgen naar 112%.

De wijzigende rente, waartegen ABP de verplichtingen voor de pensioenuitkeringen moet waarderen, was hier vooral debet aan. De waardering van de verplichtingen, de huidige en toekomstige pensioenen die ABP moet uitkeren, steeg met 3 miljard euro tot 217 miljard.

De bezittingen waren aan het einde van juni 2011 242 miljard euro waard. Het rendement op de beleggingen over het tweede kwartaal bedraagt 0,8% (1,9 miljard euro). Het rendement voor de eerste helft van 2011 komt daarmee uit op 1,7% (4,0 miljard euro). Vicevoorzitter Xander den Uyl: \'De spreiding van onze beleggingen over diverse categorieën (aandelen, obligaties e.d.) die ieder hun eigen risico’s kennen, bewijst zijn waarde.\' (Bron: ABP)