DNB lanceert website voor gedupeerden DSB

Van 1 september 2011 tot en met 30 november 2011 kunnen houders van een achtergesteld deposito DSB Bank een vergoeding aanvragen. Dat kan het snelst digitaal en gaat via een website van DNB die per 1 september 2011 toegankelijk is. Om in te loggen op die site heeft u een DigiD met sms-functie nodig.

Heeft u nog geen DigiD met sms-functie? Maak dat dan nu alvast in orde via www.digid.nl/burger. Houdt er rekening mee dat de afhandeling hiervan vijf werkdagen kan duren.
Totale vergoeding maximaal 100.000 euro

Sommige rekeninghouders hebben al eerder een vergoeding ontvangen onder het depositogarantiestelsel inzake de DSB Bank. Het ging daarbij om andere rekeningen dan om achtergestelde deposito’s bij de DSB Bank.

De totale vergoeding onder het depositogarantiestelsel bedraagt maximaal 100.000 euro per persoon. Dit maximum geldt voor alle DSB-rekeningen bij elkaar opgeteld. Rekeninghouders van de DSB Bank die eerder al 100.000 euro vergoed kregen, kunnen nu geen vergoeding voor hun achtergestelde deposito meer tegemoet zien.

In de laatste week van augustus 2011 vindt u ondermeer op de website van de Nederlandsche Bank meer informatie over de procedure voor het doen van een aanvraag voor vergoeding van uw achtergesteld deposito. Dit geldt alleen voor zover u niet eerder al een maximale vergoeding van 100.000 euro heeft ontvangen uit hoofde van het depositogarantiestelsel inzake de DSB Bank.

BRON: EUFIN