Premies autoverzekeringen blijven dalen

Door scherpe concurrentie tussen autoverzekeraars zijn de premies voor zowel wettelijke aansprakelijkheid (WA) als cascoverzekeringen voor motorrijtuigen voor het vijfde jaar op rij gedaald.

Dit blijkt uit de meest recente publicatie van Verzekerd van Cijfers 2011, een jaarlijkse productie van het Centrum voor Verze-keringsstatistiek (CVS).
 
Tussen 2006 en 2010 daalde de gemiddelde WA-premie met 17 procent van 311 euro in 2006 tot 257 euro in 2010. WA plus casco daalde met 9 procent naar gemiddeld 490 euro per jaar.
Ook blijkt dat het aantal meldingen van verzekeringsfraude in 2010 is gestegen naar 3.644. Opvallend is dat verzekeraars fraude steeds eerder vaststellen. Dat blijkt uit het toenemend aantal fraudegevallen dat al tijdens het acceptatieproces wordt opgespoord (1.306 gevallen in 2010). Maar ook kwam vorig jaar in 2.338 gevallen fraude aan het licht tijdens de afwikkeling van ingediende claims.
 
Verzekeringsfraude kost de samenleving één miljard euro op jaarbasis. De toename van het aantal meldingen ligt volgens het Verbond ook aan het actieve beleid dat verzekeraars sinds enkele jaren met publieke en private partners voeren om verzekeringsfraude te bestrijden, waardoor het meldingsbewustzijn is toegenomen.
 
Net als in voorgaande jaren kwamen de meeste fraudemeldingen binnen op motorrijtuigenverzekeringen (1.902), gevolgd door Brand (462) en Ziektekosten (317).
 
Bron: Verbond van Verzekeraars, 22-07-2011