Conservatrix past ‘Natuurlijk’ Garantieplan aan

Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan is een flexibele levensverzekering van Conservatrix Levensverzekeringen N.V. Daarmee kan door middel van jaarlijkse rentebijschrijvingen een gegarandeerd eindkapitaal worden opgebouwd, met tevens de kans op een hogere uitkering door middel van een goede rentewinstdelingsregeling waarbij de rentebijschrijving gekoppeld is aan de gemiddelde hypotheekrente.

Het ‘Natuurlijk’ Garantieplan biedt financieel adviseurs en hun cliënten naast de zekerheid van een hoog gegarandeerd eindkapitaal nu nog meer keuze doordat traditionele vormen van een levens-verzekering aan het product zijn toegevoegd. Die vormen zijn:

  • 110%, 90% en 50% van de opgebouwde waarde,
  • premierestitutie,
  • bij in leven zijn van de verzekerde(n) en
  • een minimale overlijdensrisicodekking per verzekerde in geval van 110%, 90% en 50% van de opgebouwde waarde.

Als wordt gekozen voor een dekkingsvariant met een uitkering bij overlijden die lager is dan de opgebouwde waarde, dan voegt Conservatrix risicopremies ten gunste van het op te bouwen kapitaal toe aan de waarde van de verzekering. Dat heeft een positieve invloed op de groei van het kapitaal.

Naast de keuzevrijheid voor de overlijdensrisicodekkingen kan de verzekering worden uitgebreid met de verzekeringsdekkingen:

  • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid,
  • dubbele uitkering bij overlijden door een ongeval en de verzorgersclausule.