VVD: Gedragscode voor hypotheken niet voor woningen onder NHG

De VVD vindt het goed dat met de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering consumenten beschermd worden tegen overkreditering. Onder de nieuwe gedragscode, die ingevoerd is per 1 augustus jl, wordt de hoogte van de hypotheek beperkt tot 106% van de waarde van de woning.

Wat de VVD betreft geldt voor huizen onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) echter een uitzondering.

VVD-Kamerlid Matthijs Huizing: “De 106% norm voor hypotheken heeft onze steun. We vinden het echter niet juist dat banken de NHG-norm van 108% terzijde leggen en voor deze woningen maximaal 106% financieren. Bij woningen onder NHG staat immers het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker.”

De Tweede Kamer heeft in mei dit jaar overleg met minister De Jager gevoerd over de invoering van de nieuwe gedragscode. Huizing: ”Tijdens dat debat was geen sprake van aanpassing van de NHG-norm naar 106%, het maximum van de hoogte van de NHG-hypotheek zou onveranderd 108% blijven. De kredietverstrekkers passen echter vlak voor de invoering van de gedragscode ineens wel de norm aan. Er is hier dus verwarring over, daarom heeft de VVD minster De Jager door middel van Kamervragen om duidelijkheid gevraagd.”


Bron: EUFIN