Premie-inkomen Conservatrix stagneert

Ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar daalde in de eerste helft van 2010 het totale bruto premie-inkomen van Conservatrix Levensverzekeringen N.V. met 8% naar € 26.471.000 (in 2010 € 28.855.000).

Het bruto premie-inkomen uit levensverzekeringen met periodieke premiebetaling steeg met 9% tot € 12.063.000 (in 2010 € 11.062.000). Het bruto premie-inkomen uit levensverzekeringen met premiebetaling ineens bedroeg € 14.408.000, een daling van 19% ten opzichte van de koopsomproductie in dezelfde periode in 2010 (€ 17.793.000).

De voornaamste oorzaak voor de daling van het totale bruto premie-inkomen is de vermindering van aanvragen voor De Direct Ingaande Lijfrenteverzekering. Het bruto premie-inkomen uit periodieke premies steeg substantieel; geenszins ongunstig in een krimpende markt.


BRON: EUFIN