Duits en Frans schuldpapier in trek

Nederlandse beleggers hebben in 2010 en het eerste kwartaal van 2011 Duits en Frans schuldpapier gekocht, wat ten koste is gegaan van schuld uit Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje, Italië en (vooral) de Verenigde Staten.

De totale netto aankopen van obligaties en geldmarktpapier uit Duitsland en Frankrijk bedroegen in deze periode EUR 45 miljard.

De geografische voorkeur van beleggers is gewijzigd ten opzichte van de jaren hiervoor. Over 2008 en 2009 samen kochten beleggers schuldpapier uit Portugal, Ierland, Griekenland en de Verenigde Staten, terwijl Duits schuldpapier juist van de hand werd gedaan. In totaal hebben Nederlandse beleggers in 2010 per saldo voor EUR 10 miljard buitenlands schuldpapier verkocht. In het eerste kwartaal van 2011 vond een omslag plaats; hierin kochten Nederlands weer voor EUR 12 miljard schuldpapier uit het buitenland.

Omgekeerd kochten buitenlandse beleggers in 2010 voor EUR 27 miljard Nederlands schuldpapier en in het eerste kwartaal van 2011 nog eens EUR 19 miljard. De aankopen bestonden voornamelijk uit schuldpapier van Nederlandse banken, die in deze periode nieuwe schuld emitteerden. Nederlandse overheidsschuld werd door buitenlandse beleggers per saldo juist verkocht. Het buitenlandse aandeel in het houderschap van Nederlands staatspapier nam hierdoor af van 79 procent eind-2009 tot 67 procent aan het einde van 2010. Nederlandse beleggers hebben naast het bezit van Duits en Frans schuldpapier ook hun posities in Nederlands staatspapier aanzienlijk vergroot. Deze statistieken bevestigen dat er in deze periode in de Nederlandse beleggingsportefeuilles een verschuiving heeft plaatsgevonden naar papier met een relatief laag risico. (Bron: DNB)