NHG is gelijkwaardig aan GHF

Minister De Jager vindt dat zowel de normen van de NHG als die van de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) een goede invulling zijn van de open norm voor verantwoorde (hypothecaire) kredietverstrekking. Het toepassen van de GHF (waarbij maximaal 106 procent van de woningwaarde kan worden geleend) is dus niet verplicht. Ook hypothecaire kredietverlening tot 108 procent met NHG-garantie is toegestaan.

De Jager schreef dit een een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van het lid Huizing (VVD). Die vroeg om een reactie van de minister naar aanleiding van geluiden uit de sector die ervan uitgaan dat vanaf 1 augustus 2011 de leencapaciteit wordt beperkt tot de strikte GHF-norm. Volgens De Jager kan hypothecaire kredietverstrekking echter dus zowel onder de GHF als onder de NHG verstrekt worden.

\'Uiteraard staat het banken vrij om uit eigen beweging een lager percentage te hanteren dan de toegestane maxima\', aldus De Jager. \'De AFM zal hypothecaire kredietverlening tot 108 procent bij een overdrachtsbelastingpercentage van 2 procent, NHG-garantie en een solide dossier niet sanctioneren.\'

\'Zoals ik bovendien heb aangegeven heb ik ook het CPB een analyse laten maken van de mogelijke huizenprijseffecten. Deze CPB-analyse richtte zich specifiek op de gevolgen van de GHF en ging er derhalve in de berekeningen van uit dat alle hypotheken werden verstrekt onder de normen van de GHF. Uit de CPB-analyse blijkt dat de effecten op de huizenmarkt beperkt zijn.\'

Harry-Jan van Nunen (Financiële Makelaar) zocht en vond de media over de bijzondere situatie dat het hypotheekbedrag door de nieuwe gedragscode was gemaximeerd tot 106 procent van de woningwaarde. In de praktijk leidde dit tot veel onbegrip bij adviseurs en consumenten. Via Kamervragen bereikte zijn pleidooi de minister en is de zinloze discussie beëindigd.

 

Bron: InFinance