Meer betalingsproblemen zorgpremie

Verzekerden hebben steeds meer moeite hun zorgpremie te betalen. Zorgverzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor een betalingsregeling.

 

Bij zes maanden betalingsachterstand wordt een verzekerde aangemeld als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen. Vanaf dat moment wordt een hogere premie in rekening gebracht: er komt 30 procent bovenop. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft inmiddels al met meer dan 300.000 verzekerden een gedwongen betalingsregeling.

De achterstallige betalingen worden bij hen in mindering gebracht op inkomen, uitkering, zorgtoeslag of desnoods via het Centraal Justiteel Incassobureau, dat ook verkeersboetes int. Maar het aantal mensen met betalingsproblemen loopt nog steeds op, zegt ook een woordvoerder van CVZ.

Bij Menzis (ruim 2 miljoen verzekerden) en Agis (1,3 miljoen) vragen iedere dag ongeveer 200 klanten om een regeling. Bij UVIT (4,2 miljoen verzekerden) vragen 4000 mensen per maand om een oplossing van financiële problemen. In 2009 en 2010 waren dat er nog 3000 per maand. Bij CZ is het aantal betalingsregelingen in de eerste vijf maanden van dit jaar met 12 procent toegenomen, aldus Trouw. Zorgverzekeraars moeten bij betalingsproblemen eerst zelf proberen tot een oplossing te komen. \"We gaan coulant om met klanten die een betalingsregeling willen treffen\", aldus UVIT. Verzekeraar Agis voert ook preventief beleid. In Almere en Amsterdam wordt aan verzekerden met een achterstand van twee maanden al een betalingsregeling aangeboden.

Bron: Trouw, 01-09-2011