Genomineerden voor Gouden Spreekbuis 2011 bekend

Het was wederom een bewogen periode voor geldverstrekkers. De huizenmarkt zit nog steeds op slot en de overheid houdt zich meer bezig met de regelgeving dan ooit. Belangrijk voor geldverstrekkers dus om zich goed te profileren en een voorkeurspositie bij het intermediair te bewerkstelligen. De Gouden Spreekbuis, een initiatief van marktonderzoekbureau Blauw Research, wordt toegekend aan de geldverstrekker die in 2011 de beste ontwikkeling heeft doorgemaakt.

De genomineerden zijn (in willekeurige volgorde): Florius, Obvion en SNS bank. Voor alle drie geldt dat zij zich goed hebben weten te ontwikkelingen ofwel stand hebben weten te houden in een jaar waarin de markt goed is wakker geschud. 

De nominaties en uiteindelijke winnaar baseert Blauw Research op de resultaten uit de Imago Blauwdruk HypotheekVerstrekkers 2011. Dit onderzoek biedt inzicht in de bekendheid, het imago en de voorkeurspositie van de belangrijkste verstrekkers onder intermediairs. Zes meetpunten uit het onderzoek zijn meegenomen in de berekening: 

• (Ontwikkeling van) spontane bekendheid
• (Ontwikkeling van) spontane reclameherinnering 
• (Ontwikkeling van) waardering 
• (Ontwikkeling van) imago 
• (Ontwikkeling van) overweging 
• (Ontwikkeling van) absolute voorkeur 

Dit jaar wordt naast de Gouden Spreekbuis wederom de Performance Award uitgereikt. Er bleek namelijk een duidelijk verband tussen voorkeur en dienstverlening, waardoor dit jaar voor de tweede maal een uitgebreide studie is gedaan naar de dienstverlening van de verschillende verstrekkers. De genomineerden voor de Performance Award zijn: Nationale-Nederlanden, Obvion en WestlandUtrecht. In de berekening is gekeken naar de belangrijkste tevredenheidaspecten in de ogen van het intermediair, namelijk: tevredenheid met het offerteproces, acceptatieproces, acceptanten, accountmanagers en algemene informatievoorziening. 

Bron: EUFIN