Movir schaft maximale acceptatieleeftijd af

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir schaft de maximale acceptatieleeftijd van 54 jaar af. Hierdoor kunnen mensen van 55 jaar of ouder nu ook bij Movir terecht om een nieuwe verzekering af te sluiten of een wijziging op hun bestaande verzekering door te voeren.

Uiteraard blijft de premievrijstelling in het laatste jaar van kracht. Daarom geldt er wel een minimale periode van vijf jaar tussen de gewenste ingangsdatum en de einddatum van de polis. Deze minimale periode geldt ook voor mutaties op bestaande verzekeringen.

De beleidswijziging is het gevolg van een toenemende vraag van klanten; adviseurs krijgen steeds vaker het verzoek om meer flexibiliteit op latere leeftijd. Door maatschappelijke en economische omstandigheden groeit de behoefte om de eindleeftijd van de verzekering te verhogen. Dat kan nu dus met de afschaffing van de acceptatieleeftijd.

Deze aanpassing, waarmee Movir zich onderscheidt in de markt, biedt adviseurs nog meer mogelijkheden om maatwerk aan hun relaties te leveren.