OZB stijgt terwijl WOZ daalt

Op basis van een gemiddeld 3,4 procent lagere woningwaarde verwachten eigenwoningbezitters ook een lagere belastingaanslag van hun gemeente. Maar in plaats daarvan stijgt de onroerende zaakbelasting (OZB). met gemiddeld 3,9 procent.

In ruim 90 procent van de 114 onderzochte gemeenten gaan eigenwoningbezitters meer OZB betalen, zo blijkt uit de steekproef gemeentelijke woonlasten 2012 van Vereniging Eigen Huis.  Landelijk daalt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 3,4 procent van 248.700 naar 240.100 euro, terwijl de gemiddelde OZB-aanslag in 2012 met 3,9 procent stijgt, van 241 naar 250 euro.

Rioolheffing
De rioolheffing stijgt in de onderzochte gemeenten met gemiddeld 4,3 procent. Betaalde een meerpersoonshuishouden dit jaar gemiddeld 183 euro aan rioolheffing, in 2012 wordt dat 191 euro. Vereniging Eigen Huis is van mening dat gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven moeten samenwerken om een verdere stijging van rioolheffing te vermijden. Door het samenvoegen van riolering en zuivering in zelfstandige afvalwaterbedrijven kan 450 miljoen euro per jaar worden bespaard, zo is uit eerder onderzoek gebleken. De afvalstoffenheffing daalt landelijk met 1,1 procent. Wel bestaan er zowel bij de rioolheffing als bij de afvalstoffenheffing grote verschillen tussen gemeenten.

Meer dan de inflatie
De totale gemeentelijke woonlasten bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ondanks de daling van de afvalstoffenheffing komt de totale stijging in 2012 met 2,15 procent toch net boven de verwachte inflatie van 2 procent uit (bron: CPB). Gemiddeld betalen eigenwoningbezitters met een gezin volgend jaar 15 euro meer aan gemeentelijke woonlasten (684 euro tegenover 669 euro dit jaar) , maar ook hier bestaan grote uitschieters.

Bron: VEH, 30-11-2011