Rentewijziging van Argenta per 05 augustus 2008

De hypotheekrentetarieven zullen worden verhoogd.

Met ingang van woensdag 6 augustus 2008 wijzigt Argenta de rentetarieven als volgt:

* Alle rentevasteperiodes worden verhoogd met +0,15%;

Aanvragen welke door ons worden ontvangen op uiterlijk dinsdag 5 augustus 2008 voor 12.00 uur zullen nog op de oude rente worden gehonoreerd.