Waarde obligatiebeleggingen eurolanden stijgt

Per eind september 2011 bedroegen de beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars in obligaties uitgegeven door overheden van het eurogebied bijna EUR 290 miljard, zo blijkt uit gegevens van De Nederlandsche Bank.

\"nederlandschebank\"

Tijdens het derde kwartaal nam de portefeuille in waarde toe met bijna EUR 16 miljard. De stijging is volledig toe te schrijven aan koerswinsten (EUR 19 miljard); gedurende het kwartaal verkochten pensioenfondsen en verzekeraars per saldo voor ruim EUR 3 miljard aan overheidsobligaties uit het eurogebied.
Van de totale koerswinsten van EUR 19 miljard werd het gros behaald op Duitse en Nederlandse effecten. Daarbij ging het om een rendement van ongeveer 11 procent op Duitse overheidsobligaties en circa 10 procent op Nederlandse. Zowel pensioenfondsen als verzekeraars hebben de samenstelling van hun beleggingen in staatsleningen uit het eurogebied verder herschikt. In het derde kwartaal kochten zij staatsobligaties uitgegeven door Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland voor EUR 11 miljard. Daarentegen verkochten zij voor bijna EUR 14 miljard aan staatsobligaties afkomstig uit Italië, Frankrijk en Spanje.  

Eind september maakten de overheidsobligaties van het eurogebied circa 23 procent uit van de totale beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en verzekeraars. Overheidspapier uitgegeven buiten het eurogebied was goed voor slechts 2 procent. Obligaties uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nemen hier de grootste posities in. Het overige deel van de beleggingsportefeuille bestaat voornamelijk uit bancaire obligaties, bedrijfsobligaties en aandelen.